Rank #N/A
734 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (5 ngày trước)
734 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 MX$ 150,08 MX$ 6,10 MX$ N/A
2021-10-21 0,000000000000 MX$ 150,08 MX$ 6,10 MX$ 6,10 MX$
2021-10-20 0,000000000000 MX$ 6,94 MX$ 5,93 MX$ 6,10 MX$
2021-10-19 0,000000000000 MX$ 1,00 MX$ 5,72 MX$ 5,93 MX$
2021-10-18 0,000000000000 MX$ 0,060414 MX$ 5,69 MX$ 5,72 MX$
2021-10-17 0,000000000000 MX$ 173,97 MX$ 5,70 MX$ 5,69 MX$
2021-10-16 0,000000000000 MX$ 192,04 MX$ 5,20 MX$ 5,70 MX$
2021-10-15 0,000000000000 MX$ 192,04 MX$ 5,20 MX$ 5,20 MX$
2021-10-14 0,000000000000 MX$ 880,96 MX$ 5,39 MX$ 5,20 MX$
2021-10-13 0,000000000000 MX$ 14,35 MX$ 4,78 MX$ 5,39 MX$
2021-10-12 0,000000000000 MX$ 295,92 MX$ 5,48 MX$ 4,78 MX$
2021-10-11 0,000000000000 MX$ 283,41 MX$ 5,25 MX$ 5,48 MX$
2021-10-10 0,000000000000 MX$ 645,92 MX$ 5,21 MX$ 5,25 MX$
2021-10-09 0,000000000000 MX$ 645,92 MX$ 5,21 MX$ 5,21 MX$
2021-10-08 0,000000000000 MX$ 335,15 MX$ 5,10 MX$ 5,21 MX$
2021-10-07 0,000000000000 MX$ 335,15 MX$ 5,10 MX$ 5,10 MX$
2021-10-06 0,000000000000 MX$ 1.070,69 MX$ 4,62 MX$ 5,10 MX$
2021-10-05 0,000000000000 MX$ 1.068,07 MX$ 4,61 MX$ 4,62 MX$
2021-10-04 0,000000000000 MX$ 305,05 MX$ 4,48 MX$ 4,61 MX$
2021-10-03 0,000000000000 MX$ 38,39 MX$ 4,48 MX$ 4,48 MX$
2021-10-02 0,000000000000 MX$ 757,52 MX$ 4,20 MX$ 4,48 MX$
2021-10-01 0,000000000000 MX$ 4,10 MX$ 1,82 MX$ 4,20 MX$
2021-09-30 0,000000000000 MX$ 418,31 MX$ 3,45 MX$ 1,82 MX$
2021-09-29 0,000000000000 MX$ 548,02 MX$ 3,58 MX$ 3,45 MX$
2021-09-28 0,000000000000 MX$ 484,31 MX$ 3,48 MX$ 3,58 MX$
2021-09-27 0,000000000000 MX$ 28,97 MX$ 3,75 MX$ 3,48 MX$
2021-09-26 0,000000000000 MX$ 28,97 MX$ 3,75 MX$ 3,75 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android