Rank #N/A
730 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,287343 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-19 04:30:51 UTC (khoảng 9 giờ trước)
730 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-19 0,000000000000 RM 0,205046 RM 1,17 RM N/A
2021-10-18 0,000000000000 RM 0,01234290 RM 1,16 RM 1,17 RM
2021-10-17 0,000000000000 RM 35,56 RM 1,17 RM 1,16 RM
2021-10-16 0,000000000000 RM 39,26 RM 1,06 RM 1,17 RM
2021-10-15 0,000000000000 RM 39,26 RM 1,06 RM 1,06 RM
2021-10-14 0,000000000000 RM 177,45 RM 1,09 RM 1,06 RM
2021-10-13 0,000000000000 RM 2,87 RM 0,957190 RM 1,09 RM
2021-10-12 0,000000000000 RM 59,28 RM 1,10 RM 0,957190 RM
2021-10-11 0,000000000000 RM 57,17 RM 1,06 RM 1,10 RM
2021-10-10 0,000000000000 RM 130,29 RM 1,05 RM 1,06 RM
2021-10-09 0,000000000000 RM 130,29 RM 1,05 RM 1,05 RM
2021-10-08 0,000000000000 RM 67,90 RM 1,03 RM 1,05 RM
2021-10-07 0,000000000000 RM 67,90 RM 1,03 RM 1,03 RM
2021-10-06 0,000000000000 RM 217,26 RM 0,937700 RM 1,03 RM
2021-10-05 0,000000000000 RM 217,45 RM 0,938527 RM 0,937700 RM
2021-10-04 0,000000000000 RM 62,52 RM 0,919088 RM 0,938527 RM
2021-10-03 0,000000000000 RM 7,86 RM 0,916932 RM 0,919088 RM
2021-10-02 0,000000000000 RM 154,07 RM 0,854517 RM 0,916932 RM
2021-10-01 0,000000000000 RM 0,832069 RM 0,369808 RM 0,854517 RM
2021-09-30 0,000000000000 RM 85,30 RM 0,703295 RM 0,369808 RM
2021-09-29 0,000000000000 RM 112,71 RM 0,736433 RM 0,703295 RM
2021-09-28 0,000000000000 RM 100,95 RM 0,724413 RM 0,736433 RM
2021-09-27 0,000000000000 RM 6,05 RM 0,783341 RM 0,724413 RM
2021-09-26 0,000000000000 RM 6,05 RM 0,783341 RM 0,783341 RM
2021-09-25 0,000000000000 RM 16,89 RM 0,767801 RM 0,783341 RM
2021-09-24 0,000000000000 RM 15,12 RM 0,656851 RM 0,767801 RM
2021-09-23 0,000000000000 RM 46,96 RM 0,672150 RM 0,656851 RM
2021-09-22 0,000000000000 RM 17,39 RM 0,187318 RM 0,672150 RM
2021-09-21 0,000000000000 RM 11,27 RM 0,670466 RM 0,187318 RM
2021-09-20 0,000000000000 RM 15,46 RM 0,683588 RM 0,670466 RM
2021-09-19 0,000000000000 RM 52,71 RM 0,770003 RM 0,683588 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android