Rank #N/A
755 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,297426 2.7%
0,00000512 BTC 0.0%
755 người thích điều này
$0,288216
Phạm vi 24H
$0,297504
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $0,036781228696
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Orbitcoin NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-28 0,000000000000 kr 0,062770 kr 35,13 kr N/A
2021-11-27 0,000000000000 kr 3,53 kr 2,96 kr 35,13 kr
2021-11-26 0,000000000000 kr 13,68 kr 3,76 kr 2,96 kr
2021-11-25 0,000000000000 kr 537,34 kr 2,63 kr 3,76 kr
2021-11-24 0,000000000000 kr 9,63 kr 2,62 kr 2,63 kr
2021-11-23 0,000000000000 kr 9,63 kr 2,62 kr 2,62 kr
2021-11-22 0,000000000000 kr 0,129977 kr 191,47 kr 2,62 kr
2021-11-21 0,000000000000 kr 31,91 kr 2,30 kr 191,47 kr
2021-11-20 0,000000000000 kr 0,01864867 kr 0,788805 kr 2,30 kr
2021-11-19 0,000000000000 kr 0,977629 kr 2,82 kr 0,788805 kr
2021-11-18 0,000000000000 kr 0,977629 kr 2,82 kr 2,82 kr
2021-11-17 0,000000000000 kr 16,26 kr 2,71 kr 2,82 kr
2021-11-16 0,000000000000 kr 28,86 kr 2,87 kr 2,71 kr
2021-11-15 0,000000000000 kr 28,86 kr 2,87 kr 2,87 kr
2021-11-14 0,000000000000 kr 17,27 kr 2,28 kr 2,87 kr
2021-11-13 0,000000000000 kr 339,08 kr 2,32 kr 2,28 kr
2021-11-12 0,000000000000 kr 39.626 kr 2,90 kr 2,32 kr
2021-11-11 0,000000000000 kr 15,07 kr 0,240043 kr 2,90 kr
2021-11-10 0,000000000000 kr 15,07 kr 0,240043 kr 0,240043 kr
2021-11-07 0,000000000000 kr 537,98 kr 2,69 kr 0,240043 kr
2021-11-06 0,000000000000 kr 534,90 kr 2,67 kr 2,69 kr
2021-11-05 0,000000000000 kr 639,91 kr 2,69 kr 2,67 kr
2021-11-04 0,000000000000 kr 2,51 kr 2,55 kr 2,69 kr
2021-11-03 0,000000000000 kr 144,26 kr 2,25 kr 2,55 kr
2021-11-02 0,000000000000 kr 0,263468 kr 2,35 kr 2,25 kr
2021-11-01 0,000000000000 kr 262,64 kr 2,37 kr 2,35 kr
2021-10-31 0,000000000000 kr 138,52 kr 2,39 kr 2,37 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android