Rank #N/A
734 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (3 ngày trước)
734 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 zł 29,24 zł 1,19 zł N/A
2021-10-21 0,000000000000 zł 29,24 zł 1,19 zł 1,19 zł
2021-10-20 0,000000000000 zł 1,35 zł 1,15 zł 1,19 zł
2021-10-19 0,000000000000 zł 0,194294 zł 1,11 zł 1,15 zł
2021-10-18 0,000000000000 zł 0,01167306 zł 1,10 zł 1,11 zł
2021-10-17 0,000000000000 zł 33,69 zł 1,10 zł 1,10 zł
2021-10-16 0,000000000000 zł 37,19 zł 1,01 zł 1,10 zł
2021-10-15 0,000000000000 zł 37,19 zł 1,01 zł 1,01 zł
2021-10-14 0,000000000000 zł 168,63 zł 1,03 zł 1,01 zł
2021-10-13 0,000000000000 zł 2,73 zł 0,910150 zł 1,03 zł
2021-10-12 0,000000000000 zł 56,43 zł 1,04 zł 0,910150 zł
2021-10-11 0,000000000000 zł 54,41 zł 1,01 zł 1,04 zł
2021-10-10 0,000000000000 zł 124,00 zł 1,00 zł 1,01 zł
2021-10-09 0,000000000000 zł 124,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
2021-10-08 0,000000000000 zł 64,25 zł 0,977199 zł 1,00 zł
2021-10-07 0,000000000000 zł 64,25 zł 0,977199 zł 0,977199 zł
2021-10-06 0,000000000000 zł 206,43 zł 0,890951 zł 0,977199 zł
2021-10-05 0,000000000000 zł 205,98 zł 0,889028 zł 0,890951 zł
2021-10-04 0,000000000000 zł 58,94 zł 0,866501 zł 0,889028 zł
2021-10-03 0,000000000000 zł 7,41 zł 0,865069 zł 0,866501 zł
2021-10-02 0,000000000000 zł 145,52 zł 0,807047 zł 0,865069 zł
2021-10-01 0,000000000000 zł 0,790484 zł 0,351326 zł 0,807047 zł
2021-09-30 0,000000000000 zł 81,41 zł 0,671228 zł 0,351326 zł
2021-09-29 0,000000000000 zł 106,90 zł 0,698477 zł 0,671228 zł
2021-09-28 0,000000000000 zł 94,73 zł 0,679729 zł 0,698477 zł
2021-09-27 0,000000000000 zł 5,68 zł 0,734899 zł 0,679729 zł
2021-09-26 0,000000000000 zł 5,68 zł 0,734899 zł 0,734899 zł
2021-09-25 0,000000000000 zł 15,85 zł 0,720566 zł 0,734899 zł
2021-09-24 0,000000000000 zł 14,19 zł 0,616739 zł 0,720566 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android