Rank #N/A
755 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,297426 2.7%
0,00000512 BTC 0.0%
755 người thích điều này
$0,288216
Phạm vi 24H
$0,297504
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $0,036781228696
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Orbitcoin SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-28 0,000000000000 kr 0,063348 kr 35,45 kr N/A
2021-11-27 0,000000000000 kr 3,56 kr 2,99 kr 35,45 kr
2021-11-26 0,000000000000 kr 13,88 kr 3,82 kr 2,99 kr
2021-11-25 0,000000000000 kr 546,65 kr 2,67 kr 3,82 kr
2021-11-24 0,000000000000 kr 9,77 kr 2,66 kr 2,67 kr
2021-11-23 0,000000000000 kr 9,77 kr 2,66 kr 2,66 kr
2021-11-22 0,000000000000 kr 0,130215 kr 191,82 kr 2,66 kr
2021-11-21 0,000000000000 kr 32,03 kr 2,31 kr 191,82 kr
2021-11-20 0,000000000000 kr 0,01872089 kr 0,791860 kr 2,31 kr
2021-11-19 0,000000000000 kr 0,983911 kr 2,84 kr 0,791860 kr
2021-11-18 0,000000000000 kr 0,983911 kr 2,84 kr 2,84 kr
2021-11-17 0,000000000000 kr 16,53 kr 2,76 kr 2,84 kr
2021-11-16 0,000000000000 kr 29,10 kr 2,90 kr 2,76 kr
2021-11-15 0,000000000000 kr 29,10 kr 2,90 kr 2,90 kr
2021-11-14 0,000000000000 kr 17,39 kr 2,30 kr 2,90 kr
2021-11-13 0,000000000000 kr 341,52 kr 2,33 kr 2,30 kr
2021-11-12 0,000000000000 kr 39.759 kr 2,91 kr 2,33 kr
2021-11-11 0,000000000000 kr 15,16 kr 0,241514 kr 2,91 kr
2021-11-10 0,000000000000 kr 15,16 kr 0,241514 kr 0,241514 kr
2021-11-07 0,000000000000 kr 551,36 kr 2,76 kr 0,241514 kr
2021-11-06 0,000000000000 kr 548,20 kr 2,74 kr 2,76 kr
2021-11-05 0,000000000000 kr 642,38 kr 2,70 kr 2,74 kr
2021-11-04 0,000000000000 kr 2,52 kr 2,56 kr 2,70 kr
2021-11-03 0,000000000000 kr 145,15 kr 2,27 kr 2,56 kr
2021-11-02 0,000000000000 kr 0,266561 kr 2,38 kr 2,27 kr
2021-11-01 0,000000000000 kr 267,11 kr 2,41 kr 2,38 kr
2021-10-31 0,000000000000 kr 140,96 kr 2,43 kr 2,41 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android