Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 NT$ 206,30 NT$ 8,39 NT$ N/A
2021-10-21 0,000000000000 NT$ 206,30 NT$ 8,39 NT$ 8,39 NT$
2021-10-20 0,000000000000 NT$ 9,55 NT$ 8,16 NT$ 8,39 NT$
2021-10-19 0,000000000000 NT$ 1,38 NT$ 7,85 NT$ 8,16 NT$
2021-10-18 0,000000000000 NT$ 0,083011 NT$ 7,81 NT$ 7,85 NT$
2021-10-17 0,000000000000 NT$ 239,21 NT$ 7,84 NT$ 7,81 NT$
2021-10-16 0,000000000000 NT$ 264,07 NT$ 7,15 NT$ 7,84 NT$
2021-10-15 0,000000000000 NT$ 264,07 NT$ 7,15 NT$ 7,15 NT$
2021-10-14 0,000000000000 NT$ 1.197,35 NT$ 7,32 NT$ 7,15 NT$
2021-10-13 0,000000000000 NT$ 19,39 NT$ 6,46 NT$ 7,32 NT$
2021-10-12 0,000000000000 NT$ 398,51 NT$ 7,38 NT$ 6,46 NT$
2021-10-11 0,000000000000 NT$ 384,14 NT$ 7,11 NT$ 7,38 NT$
2021-10-10 0,000000000000 NT$ 875,47 NT$ 7,07 NT$ 7,11 NT$
2021-10-09 0,000000000000 NT$ 875,47 NT$ 7,07 NT$ 7,07 NT$
2021-10-08 0,000000000000 NT$ 454,39 NT$ 6,91 NT$ 7,07 NT$
2021-10-07 0,000000000000 NT$ 454,39 NT$ 6,91 NT$ 6,91 NT$
2021-10-06 0,000000000000 NT$ 1.454,39 NT$ 6,28 NT$ 6,91 NT$
2021-10-05 0,000000000000 NT$ 1.453,51 NT$ 6,27 NT$ 6,28 NT$
2021-10-04 0,000000000000 NT$ 414,80 NT$ 6,10 NT$ 6,27 NT$
2021-10-03 0,000000000000 NT$ 52,13 NT$ 6,08 NT$ 6,10 NT$
2021-10-02 0,000000000000 NT$ 1.025,73 NT$ 5,69 NT$ 6,08 NT$
2021-10-01 0,000000000000 NT$ 5,53 NT$ 2,46 NT$ 5,69 NT$
2021-09-30 0,000000000000 NT$ 567,15 NT$ 4,68 NT$ 2,46 NT$
2021-09-29 0,000000000000 NT$ 747,91 NT$ 4,89 NT$ 4,68 NT$
2021-09-28 0,000000000000 NT$ 666,66 NT$ 4,78 NT$ 4,89 NT$
2021-09-27 0,000000000000 NT$ 40,08 NT$ 5,19 NT$ 4,78 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android