Rank #N/A
729 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,280438 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-16 21:17:14 UTC (khoảng 15 giờ trước)
729 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-17 0,000000000000 XAG 0,366845 XAG 0,01202769 XAG N/A
2021-10-16 0,000000000000 XAG 0,404966 XAG 0,01096436 XAG 0,01202769 XAG
2021-10-15 0,000000000000 XAG 0,404966 XAG 0,01096436 XAG 0,01096436 XAG
2021-10-14 0,000000000000 XAG 1,84 XAG 0,01127011 XAG 0,01096436 XAG
2021-10-13 0,000000000000 XAG 0,03057487 XAG 0,01019162 XAG 0,01127011 XAG
2021-10-12 0,000000000000 XAG 0,628167 XAG 0,01163273 XAG 0,01019162 XAG
2021-10-11 0,000000000000 XAG 0,603765 XAG 0,01117812 XAG 0,01163273 XAG
2021-10-10 0,000000000000 XAG 1,38 XAG 0,01110583 XAG 0,01117812 XAG
2021-10-09 0,000000000000 XAG 1,38 XAG 0,01110583 XAG 0,01110583 XAG
2021-10-08 0,000000000000 XAG 0,717649 XAG 0,01091482 XAG 0,01110583 XAG
2021-10-07 0,000000000000 XAG 0,717649 XAG 0,01091482 XAG 0,01091482 XAG
2021-10-06 0,000000000000 XAG 2,32 XAG 0,01002477 XAG 0,01091482 XAG
2021-10-05 0,000000000000 XAG 2,30 XAG 0,00993618 XAG 0,01002477 XAG
2021-10-04 0,000000000000 XAG 0,658480 XAG 0,00968084 XAG 0,00993618 XAG
2021-10-03 0,000000000000 XAG 0,083310 XAG 0,00972023 XAG 0,00968084 XAG
2021-10-02 0,000000000000 XAG 1,64 XAG 0,00910872 XAG 0,00972023 XAG
2021-10-01 0,000000000000 XAG 0,00895678 XAG 0,00398079 XAG 0,00910872 XAG
2021-09-30 0,000000000000 XAG 0,945474 XAG 0,00779583 XAG 0,00398079 XAG
2021-09-29 0,000000000000 XAG 1,20 XAG 0,00783513 XAG 0,00779583 XAG
2021-09-28 0,000000000000 XAG 1,06 XAG 0,00763822 XAG 0,00783513 XAG
2021-09-27 0,000000000000 XAG 0,064410 XAG 0,00833803 XAG 0,00763822 XAG
2021-09-26 0,000000000000 XAG 0,064410 XAG 0,00833803 XAG 0,00833803 XAG
2021-09-25 0,000000000000 XAG 0,180269 XAG 0,00819399 XAG 0,00833803 XAG
2021-09-24 0,000000000000 XAG 0,160063 XAG 0,00695553 XAG 0,00819399 XAG
2021-09-23 0,000000000000 XAG 0,489219 XAG 0,00700250 XAG 0,00695553 XAG
2021-09-22 0,000000000000 XAG 0,183193 XAG 0,00197273 XAG 0,00700250 XAG
2021-09-21 0,000000000000 XAG 0,120864 XAG 0,00719002 XAG 0,00197273 XAG
2021-09-20 0,000000000000 XAG 0,166096 XAG 0,00734338 XAG 0,00719002 XAG
2021-09-19 0,000000000000 XAG 0,564111 XAG 0,00824048 XAG 0,00734338 XAG
2021-09-18 0,000000000000 XAG 0,522509 XAG 0,00769510 XAG 0,00824048 XAG
2021-09-17 0,000000000000 XAG 0,406768 XAG 0,00881430 XAG 0,00769510 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android