Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 XDR 5,23 XDR 0,212538 XDR N/A
2021-10-21 0,000000000000 XDR 5,23 XDR 0,212538 XDR 0,212538 XDR
2021-10-20 0,000000000000 XDR 0,242218 XDR 0,206941 XDR 0,212538 XDR
2021-10-19 0,000000000000 XDR 0,03485838 XDR 0,198928 XDR 0,206941 XDR
2021-10-18 0,000000000000 XDR 0,00210236 XDR 0,197890 XDR 0,198928 XDR
2021-10-17 0,000000000000 XDR 6,06 XDR 0,198614 XDR 0,197890 XDR
2021-10-16 0,000000000000 XDR 6,70 XDR 0,181357 XDR 0,198614 XDR
2021-10-15 0,000000000000 XDR 6,70 XDR 0,181357 XDR 0,181357 XDR
2021-10-14 0,000000000000 XDR 30,26 XDR 0,185078 XDR 0,181357 XDR
2021-10-13 0,000000000000 XDR 0,488711 XDR 0,162904 XDR 0,185078 XDR
2021-10-12 0,000000000000 XDR 10,07 XDR 0,186491 XDR 0,162904 XDR
2021-10-11 0,000000000000 XDR 9,70 XDR 0,179511 XDR 0,186491 XDR
2021-10-10 0,000000000000 XDR 22,10 XDR 0,178350 XDR 0,179511 XDR
2021-10-09 0,000000000000 XDR 22,10 XDR 0,178350 XDR 0,178350 XDR
2021-10-08 0,000000000000 XDR 11,48 XDR 0,174638 XDR 0,178350 XDR
2021-10-07 0,000000000000 XDR 11,48 XDR 0,174638 XDR 0,174638 XDR
2021-10-06 0,000000000000 XDR 36,87 XDR 0,159131 XDR 0,174638 XDR
2021-10-05 0,000000000000 XDR 36,88 XDR 0,159195 XDR 0,159131 XDR
2021-10-04 0,000000000000 XDR 10,59 XDR 0,155700 XDR 0,159195 XDR
2021-10-03 0,000000000000 XDR 1,33 XDR 0,155283 XDR 0,155700 XDR
2021-10-02 0,000000000000 XDR 26,13 XDR 0,144913 XDR 0,155283 XDR
2021-10-01 0,000000000000 XDR 0,141087 XDR 0,062706 XDR 0,144913 XDR
2021-09-30 0,000000000000 XDR 14,40 XDR 0,118735 XDR 0,062706 XDR
2021-09-29 0,000000000000 XDR 19,03 XDR 0,124347 XDR 0,118735 XDR
2021-09-28 0,000000000000 XDR 17,00 XDR 0,121987 XDR 0,124347 XDR
2021-09-27 0,000000000000 XDR 1,02 XDR 0,131790 XDR 0,121987 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android