Rank #N/A
734 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (5 ngày trước)
734 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 XLM 18,638132 XLM 0,75764763 XLM N/A
2021-10-21 0,000000000000 XLM 18,638132 XLM 0,75764763 XLM 0,75764763 XLM
2021-10-20 0,000000000000 XLM 0,92096798 XLM 0,78683662 XLM 0,75764763 XLM
2021-10-19 0,000000000000 XLM 0,12866019 XLM 0,73422958 XLM 0,78683662 XLM
2021-10-18 0,000000000000 XLM 0,00772193 XLM 0,72684820 XLM 0,73422958 XLM
2021-10-17 0,000000000000 XLM 20,772592 XLM 0,68106860 XLM 0,72684820 XLM
2021-10-16 0,000000000000 XLM 26,013740 XLM 0,70431538 XLM 0,68106860 XLM
2021-10-15 0,000000000000 XLM 26,013740 XLM 0,70431538 XLM 0,70431538 XLM
2021-10-14 0,000000000000 XLM 117,798 XLM 0,72037701 XLM 0,70431538 XLM
2021-10-13 0,000000000000 XLM 2,098049 XLM 0,69934983 XLM 0,72037701 XLM
2021-10-12 0,000000000000 XLM 40,752317 XLM 0,75467254 XLM 0,69934983 XLM
2021-10-11 0,000000000000 XLM 39,525987 XLM 0,73178480 XLM 0,75467254 XLM
2021-10-10 0,000000000000 XLM 88,261 XLM 0,71236042 XLM 0,73178480 XLM
2021-10-09 0,000000000000 XLM 88,261 XLM 0,71236042 XLM 0,71236042 XLM
2021-10-08 0,000000000000 XLM 46,117209 XLM 0,70140242 XLM 0,71236042 XLM
2021-10-07 0,000000000000 XLM 46,117209 XLM 0,70140242 XLM 0,70140242 XLM
2021-10-06 0,000000000000 XLM 163,133 XLM 0,70408775 XLM 0,70140242 XLM
2021-10-05 0,000000000000 XLM 166,196 XLM 0,71730617 XLM 0,70408775 XLM
2021-10-04 0,000000000000 XLM 47,235738 XLM 0,69444972 XLM 0,71730617 XLM
2021-10-03 0,000000000000 XLM 5,901543 XLM 0,68856589 XLM 0,69444972 XLM
2021-10-02 0,000000000000 XLM 125,107 XLM 0,69386085 XLM 0,68856589 XLM
2021-10-01 0,000000000000 XLM 0,71134186 XLM 0,31615194 XLM 0,69386085 XLM
2021-09-30 0,000000000000 XLM 75,424 XLM 0,62190349 XLM 0,31615194 XLM
2021-09-29 0,000000000000 XLM 103,209 XLM 0,67433347 XLM 0,62190349 XLM
2021-09-28 0,000000000000 XLM 88,275 XLM 0,63342676 XLM 0,67433347 XLM
2021-09-27 0,000000000000 XLM 5,185646 XLM 0,67129347 XLM 0,63342676 XLM
2021-09-26 0,000000000000 XLM 5,185646 XLM 0,67129347 XLM 0,67129347 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android