Rank #N/A
735 người thích điều này
orbitcoin  (ORB)
Orbitcoin (ORB)
$0,301026 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-21 11:30:52 UTC (6 ngày trước)
735 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 3.770.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Orbitcoin YFI (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-22 0,000000000000 YFI 0,00020272 YFI 0,00000824 YFI N/A
2021-10-21 0,000000000000 YFI 0,00020272 YFI 0,00000824 YFI 0,00000824 YFI
2021-10-20 0,000000000000 YFI 0,00001003 YFI 0,00000857 YFI 0,00000824 YFI
2021-10-19 0,000000000000 YFI 0,00000146 YFI 0,00000831 YFI 0,00000857 YFI
2021-10-18 0,000000000000 YFI 0,000000085856 YFI 0,00000808 YFI 0,00000831 YFI
2021-10-17 0,000000000000 YFI 0,00024089 YFI 0,00000790 YFI 0,00000808 YFI
2021-10-16 0,000000000000 YFI 0,00026171 YFI 0,00000709 YFI 0,00000790 YFI
2021-10-15 0,000000000000 YFI 0,00026171 YFI 0,00000709 YFI 0,00000709 YFI
2021-10-14 0,000000000000 YFI 0,00123529 YFI 0,00000755 YFI 0,00000709 YFI
2021-10-13 0,000000000000 YFI 0,00002033 YFI 0,00000678 YFI 0,00000755 YFI
2021-10-12 0,000000000000 YFI 0,00040886 YFI 0,00000757 YFI 0,00000678 YFI
2021-10-11 0,000000000000 YFI 0,00039953 YFI 0,00000740 YFI 0,00000757 YFI
2021-10-10 0,000000000000 YFI 0,00091417 YFI 0,00000738 YFI 0,00000740 YFI
2021-10-09 0,000000000000 YFI 0,00091417 YFI 0,00000738 YFI 0,00000738 YFI
2021-10-08 0,000000000000 YFI 0,00050094 YFI 0,00000762 YFI 0,00000738 YFI
2021-10-07 0,000000000000 YFI 0,00050094 YFI 0,00000762 YFI 0,00000762 YFI
2021-10-06 0,000000000000 YFI 0,00172014 YFI 0,00000742 YFI 0,00000762 YFI
2021-10-05 0,000000000000 YFI 0,00168107 YFI 0,00000726 YFI 0,00000742 YFI
2021-10-04 0,000000000000 YFI 0,00047442 YFI 0,00000697 YFI 0,00000726 YFI
2021-10-03 0,000000000000 YFI 0,00005723 YFI 0,00000668 YFI 0,00000697 YFI
2021-10-02 0,000000000000 YFI 0,00119674 YFI 0,00000664 YFI 0,00000668 YFI
2021-10-01 0,000000000000 YFI 0,00000682 YFI 0,00000303 YFI 0,00000664 YFI
2021-09-30 0,000000000000 YFI 0,00071349 YFI 0,00000588 YFI 0,00000303 YFI
2021-09-29 0,000000000000 YFI 0,00093897 YFI 0,00000613 YFI 0,00000588 YFI
2021-09-28 0,000000000000 YFI 0,00081583 YFI 0,00000585 YFI 0,00000613 YFI
2021-09-27 0,000000000000 YFI 0,00004726 YFI 0,00000612 YFI 0,00000585 YFI
2021-09-26 0,000000000000 YFI 0,00004726 YFI 0,00000612 YFI 0,00000612 YFI
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android