World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
ovcode  (OVC)
OVCODE (OVC)
XRP0,17168822 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-04-07 11:57:37 UTC (3 ngày trước)
49 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
XRP3.583.991,51947246
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
20.875.000 / 83.875.000
OVC
XRP

OVCODE - XRP Biểu đồ (OVC/XRP)

Tỷ lệ chuyển đổi từ OVCODE sang XRP cho ngày hôm nay là XRP0,17168822. Nó có nguồn cung lưu hành là 20 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ?

1h
24h
7d
14d
30d
1y
?
?
?
?
?
?

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android