Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 248.857.206.668 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 48.068.438.340 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,6%
XRP 6,43%
own  (CHX)
Own (CHX)
$0,130672 4,4%
0,00052672 ETH 5,5%
218 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.374.422
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.852.655
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,123575 / $0,134169
Nguồn cung khả dụng
79.392.586 / 168.956.522
CHX
USD

Sàn giao dịch Own

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,000015496 BTC
0.99% 32 $ 315 $
760 $
6171,000 CHX
0,04% Gần đây
2
0 $
0,000529801740365 ETH
5.95% 5.269 $ 124 $
54.117 $
412723,774 CHX
2,92% Gần đây
3
0 $
0,000527518 ETH
5.63% 141 $ 735 $
8.242 $
63086,000 CHX
0,44% Gần đây
4
0 $
0,0005389 ETH
5.38% 684 $ 24 $
227 $
1701,200 CHX
0,01% Gần đây
5
0 $
0,0000164 BTC
2.81% 32 $ 2.181 $
613.731 $
4703426,000 CHX
33,08% Gần đây
6
0 $
0,149148 USD
24.81% 442 $ 114 $
3 $
20,300 CHX
0,00% Gần đây
7
0 $
0,000016464 BTC
4.92% 285 $ 54 $
490.794 $
3751712,000 CHX
26,49% Gần đây
8
0 $
0,0005302 ETH
3.88% 18 $ 38 $
277.484 $
2113172,000 CHX
14,98% Gần đây
9
0 $
0,131273 USDT
5.67% 101 $ 74 $
397.424 $
3022903,074 CHX
21,45% Gần đây
10
0 $
0,1814054811654894 BNT
- - -
13.516 $
105287,580 CHX
0,73% Gần đây -
11
0 $
0,00005 ETH
95.45% 363 $ 154 $
64 $
5075,000 CHX
5 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale