Tiền ảo: 4956
Sàn giao dịch: 343
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.487.364.909 $ 0,40%
Lưu lượng 24 giờ: 58.364.646.759 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,0%
XRP 6,35%
own  (CHX)
Own (CHX)
$0,130830 -1,6%
0,00048272 ETH -1,2%
229 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.435.647
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.462.418
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,130163 / $0,133308
Nguồn cung khả dụng
79.412.586 / 168.956.522
CHX
USD

Own (Tiện ích)

Widgets