Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 234.991.862.966 $ 0,62%
Lưu lượng 24 giờ: 44.974.543.376 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,54%
XRP 4,87%
owndata  (OWN)
OWNDATA (OWN)
BTC0,00000000 1,8%
0,00000022 ETH 0,37%
40 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
BTC53,59773343
KL giao dịch trong 24 giờ
BTC2,01459782
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BTC0,00000000 / BTC0,00000000
Cung lưu thông
11.487.943.030 / 110.000.000.000
OWN
BTC

OWNDATA - Bitcoin Biểu đồ (OWN/BTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ OWNDATA sang BTC cho ngày hôm nay là BTC0,00000000. Nó có nguồn cung lưu hành là 10 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BTC2,01459782

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,37%
1,8%
-1,3%
-23%
-27%
-89%

We're indexing our data. Come back later!