👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
owndata  (OWN)
OWNDATA (OWN)
ETH0,00000022 -4,9%
0,00000022 ETH 1,1%
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
ETH2.519,60368236
KL giao dịch trong 24 giờ
ETH105,02528329
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
ETH0,00000022 / ETH0,00000023
Cung lưu thông
11.487.943.030 / 110.000.000.000
OWN
ETH

OWNDATA - Ether Biểu đồ (OWN/ETH)

Tỷ lệ chuyển đổi từ OWNDATA sang ETH cho ngày hôm nay là ETH0,00000022. Nó có nguồn cung lưu hành là 10 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ETH105,02528329

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,012%
-4,9%
7,5%
12%
33%
-71%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android