Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.975.440.500 $ -0,13%
Lưu lượng 24 giờ: 44.386.895.203 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,56%
XRP 5,81%
owndata  (OWN)
OWNDATA (OWN)
$0,00005162 -0,27%
0,00000030 ETH 0,21%
37 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$593.025
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.864,34
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00005143 / $0,00005314
Circulating Supply
11.487.943.030 / 110.000.000.000
OWN
USD

OWNDATA (Xã hội)