Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 199.896.557.177 $ 0,0056%
Lưu lượng 24 giờ: 41.190.721.222 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 7,99%
XRP 4,81%
pac global  (PAC)
PAC Global (PAC)
$0,00024219 -5,3%
0,00000003 BTC -5,2%
2.370 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.865.635
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.973,15
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00023092 / $0,00039002
Cung lưu thông
7.706.768.007 / 100.000.000.000
PAC
USD

PAC Global (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-06 85,11 Bs.F N/A
2019-12-05 25,66 Bs.F 85,11 Bs.F
2019-12-04 25,95 Bs.F 25,66 Bs.F
2019-12-03 61,54 Bs.F 25,95 Bs.F
2019-12-02 49,85 Bs.F 61,54 Bs.F
2019-12-01 66,72 Bs.F 49,85 Bs.F
2019-11-30 146,15 Bs.F 66,72 Bs.F
2019-11-29 59,65 Bs.F 146,15 Bs.F
2019-11-28 83,83 Bs.F 59,65 Bs.F
2019-11-27 93,02 Bs.F 83,83 Bs.F
2019-11-26 89,12 Bs.F 93,02 Bs.F
2019-11-25 92,11 Bs.F 89,12 Bs.F
2019-11-24 165,49 Bs.F 92,11 Bs.F
2019-11-23 141,55 Bs.F 165,49 Bs.F
2019-11-22 161,15 Bs.F 141,55 Bs.F
2019-11-21 121,52 Bs.F 161,15 Bs.F
2019-11-20 110,42 Bs.F 121,52 Bs.F
2019-11-19 137,75 Bs.F 110,42 Bs.F
2019-11-18 154,97 Bs.F 137,75 Bs.F
2019-11-17 147,00 Bs.F 154,97 Bs.F
2019-11-16 159,95 Bs.F 147,00 Bs.F
2019-11-15 175,36 Bs.F 159,95 Bs.F
2019-11-14 115,35 Bs.F 175,36 Bs.F
2019-11-13 83,01 Bs.F 115,35 Bs.F
2019-11-12 96,18 Bs.F 83,01 Bs.F
2019-11-11 95,01 Bs.F 96,18 Bs.F
2019-11-10 84,47 Bs.F 95,01 Bs.F
2019-11-09 72,07 Bs.F 84,47 Bs.F
2019-11-08 44,12 Bs.F 72,07 Bs.F
2019-11-07 44,60 Bs.F 44,12 Bs.F
2019-11-06 89,04 Bs.F 44,60 Bs.F