Tiền ảo: 5671
Sàn giao dịch: 371
Giá trị vốn hóa thị trường: 266.812.910.014 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 38.207.680.334 $
Ưu thế:
BTC 69,4%
ETH 7,59%
XRP 4,23%
pac global  (PAC)
PAC Global (PAC)
$0,00019132 6,9%
0,00000002 BTC 6,6%
2.355 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.475.233
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.157,69
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00017579 / $0,00020051
Circulating Supply
7.706.768.007 / 100.000.000.000
PAC
USD

Sàn giao dịch PAC Global

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,000000015 BTC
6.25% 855 $ 981 $
579 $
3741366,112 PAC
18,35% Gần đây
2
0 $
0,00000222 LTC
0.89% 8 $ 15 $
1 $
9071,491 PAC
0,05% Gần đây
3
0 $
0,0315 DOGE
1.59% 5 $ 2 $
9 $
110365,883 PAC
0,28% Gần đây
4
0 $
0,00019992 USD
0.5% 217 $ 0 $
2.533 $
12669979,000 PAC
80,20% Gần đây
5
0 $
0,17010032 DOGE
10.43% 0 $ 348 $
21 $
50775,064 PAC
0,67% Gần đây
6
0 $
0,3 GIO
7.69% 0 $ 2 $
0 $
2245,629 PAC
0,01% Gần đây
7
0 $
0,001023 TRY
96.48% 0 $ 0 $
44 $
244613,880 PAC
1,39% khoảng 1 giờ trước -
8
0 $
0,000001506 LTC
0.6% 1 $ 127 $
261 $
2460865,965 PAC
8,26% Gần đây
9
0 $
0,00000031 ETH
3.23% 2 $ 0 $
0 $
1001,967 PAC
0,00% Gần đây
10
0 $
0,00008 USDT
12.5% 3 $ 0 $
5 $
65240,767 PAC
0,17% Gần đây
11
0 $
0,03499999 RUR
22.85% 11 $ 0 $
9 $
16194,491 PAC
0,28% khoảng 3 giờ trước
12
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 369 $ 4.342 $
1.541 $
14911140,000 PAC
48,75% Gần đây
13
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 8 $ 0 $
238 $
1155315,000 PAC
7,55% khoảng 1 giờ trước
14
0 $
0,000001 ETH
0.99% 166 $ 0 $
0 $
0,000 PAC
0,00% khoảng 3 giờ trước -
15
0 $
0,00000002 BTC
0.0% - -
606 $
2935666,000 PAC
19,20% Gần đây -
16
0 $
0,0003892 WAVES
8.0% 0 $ 0 $
2 $
5915,350 PAC
khoảng 11 giờ trước
17
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 3.211 $ 41 $
19 $
91000,000 PAC
khoảng 7 giờ trước
18
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 10 $ 0 $
191 $
944038,000 $PAC
3 ngày trước
19
0 $
0,00000002 BTC
66.67% 702 $ 221 $
1.300 $
6285608,000 PAC
khoảng 5 giờ trước -
20
0 $
0,00000099 ETH
79.25% 0 $ 0 $
750 $
4040404,030 PAC
khoảng 9 giờ trước -
21
0 $
0,000001 ETH
89.4% 0 $ 0 $
0 $
10,000 PAC
3 ngày trước -
22
0 $
0,00000004 BTC
20.0% 247 $ 485 $
44 $
105055,096 PAC
khoảng 12 giờ trước
23
0 $
0,0004032 USD
9.46% 0 $ 93 $
3 $
6916,542 PAC
khoảng 21 giờ trước
24
0 $
0,00000221 ETH
17.91% 0 $ 1 $
0 $
0,000 PAC
3 ngày trước -
25
0 $
0,00000161 DOGE
67.8% 0 $ 12 $
0 $
0,000 XPAC
7 ngày trước -
26
0 $
0,399 DOGE
97.24% 20 $ 0 $
0 $
10,000 PAC
3 ngày trước -
27
0 $
0,00000052 LTC
94.89% 0 $ 0 $
0 $
10,000 PAC
3 ngày trước -
28
0 $
0,00000384 LTC
0.17% - -
0 $
0,049 PAC
khoảng 11 giờ trước -
29
0 $
0,000001 ETH
50.0% - -
0 $
0,000 PAC
khoảng 18 giờ trước -
30
0 $
1,129 GENIX
- - -
0 $
3979,021 PAC
khoảng 15 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale