Tiền ảo: 4666
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 239.965.510.905 $ -4,0%
Lưu lượng 24 giờ: 55.714.137.164 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,8%
XRP 6,59%
paccoin  ($PAC)
PACcoin ($PAC)
$0,00046548 -9,1%
0,00000006 BTC -5,4%
2.287 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.289.695
KL giao dịch trong 24 giờ
$33.088
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00034954 / $0,00051675
Nguồn cung khả dụng
7.025.285.038 / 100.000.000.000
$PAC
USD

Sàn giao dịch PACcoin

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000006 BTC
16.67% 231 $ 96 $
3.177 $
6921293,000 PAC
9,60% Gần đây
2
0 $
0,00054797 USD
63.65% 908 $ 19 $
8.608 $
15709203,000 PAC
25,95% Gần đây
3
0 $
0,00000005 BTC
20.0% 85 $ 101 $
778 $
2033691,671 $PAC
2,35% Gần đây
4
0 $
0,00000211 ETH
45.12% 165 $ 1 $
7.610 $
14771980,000 PAC
22,94% Gần đây
5
0 $
0,000000049 BTC
2.04% - -
4.186 $
11137756,152 PAC
12,62% Gần đây -
6
0 $
0,00000647 LTC
58.33% - -
400 $
705573,849 PAC
1,21% khoảng 1 giờ trước -
7
0 $
0,000001792 ETH
0.44% - -
3 $
6000,010 PAC
0,01% Gần đây -
8
0 $
0,00000005 BTC
16.67% - -
1.900 $
4954189,200 PAC
5,73% Gần đây -
9
0 $
0,00000447 LTC
0.22% - -
559 $
1420519,895 PAC
1,69% Gần đây -
10
0 $
0,1968 DOGE
0.05% - -
169 $
295111,330 PAC
0,51% Gần đây -
11
0 $
0,000005691 LTC
0.16% - -
85 $
169082,669 PAC
0,26% Gần đây -
12
0 $
0,00000007 BTC
84.62% - -
31 $
58081,614 PAC
0,09% khoảng 2 giờ trước -
13
0 $
0,00000213 ETH
93.2% - -
2 $
4409,380 PAC
0,01% khoảng 2 giờ trước -
14
0 $
0,00000005 BTC
0.0% - -
5.647 $
14733110,000 PAC
17,03% Gần đây -
15
0 $
0,00000004 BTC
33.33% 360 $ 0 $
5.351 $
17484447,500 $PAC
16,17% Gần đây
16
0 $
0,0018 USD
94.06% 114 $ 0 $
0 $
0,330 PAC
0,00% khoảng 2 giờ trước
17
0 $
0,00000699 ETH
94.29% 12 $ 2 $
0 $
0,000 PAC
0,00% khoảng 2 giờ trước
18
0 $
0,9692 GIO
0.07% - -
4 $
5030,517 PAC
0,01% Gần đây -
19
0 $
0,000003 ETH
66.67% - -
739 $
1010977,333 PAC
2,23% Gần đây -
20
0 $
0,45 DOGE
95.56% 27 $ 0 $
0 $
10,000 $PAC
4 ngày trước
21
0 $
0,000548 USDT
0.18% - -
8 $
13687,997 PAC
khoảng 12 giờ trước -
22
0 $
0,002881 TRY
52.21% - -
147 $
311918,210 PAC
khoảng 4 giờ trước -
23
0 $
0,00001 ETH
- 3.014 $ 0 $
0 $
10,000 $PAC
1 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale