🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
parachute  (PAR)
Parachute (PAR)
$0,01714366 -10.1%
0,00000030 BTC -12.0%
0,00000492 ETH -13.1%
4.687 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$11.238.271
KL giao dịch trong 24 giờ
$259.077
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01194301 / $0,02375568
Cung lưu thông
654.628.334 / 999.628.334
PAR
USD

Parachute BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 5.672 BCH 95,728 BCH 0,00000863 BCH N/A
2021-05-05 16.890 BCH 257,943 BCH 0,00002598 BCH 0,00000863 BCH
2021-05-04 13.168 BCH 215,100 BCH 0,00002015 BCH 0,00002598 BCH
2021-05-03 14.061 BCH 217,580 BCH 0,00002147 BCH 0,00002015 BCH
2021-05-02 10.437 BCH 151,905 BCH 0,00001599 BCH 0,00002147 BCH
2021-05-01 14.990 BCH 182,916 BCH 0,00002286 BCH 0,00001599 BCH
2021-04-30 13.912 BCH 252,602 BCH 0,00002123 BCH 0,00002286 BCH
2021-04-29 13.695 BCH 269,242 BCH 0,00002089 BCH 0,00002123 BCH
2021-04-28 13.294 BCH 325,632 BCH 0,00002040 BCH 0,00002089 BCH
2021-04-27 13.596 BCH 430,999 BCH 0,00002085 BCH 0,00002040 BCH
2021-04-26 13.899 BCH 424,461 BCH 0,00002127 BCH 0,00002085 BCH
2021-04-25 16.709 BCH 217,355 BCH 0,00002578 BCH 0,00002127 BCH
2021-04-24 16.181 BCH 410,643 BCH 0,00002474 BCH 0,00002578 BCH
2021-04-23 15.675 BCH 340,749 BCH 0,00002389 BCH 0,00002474 BCH
2021-04-22 13.607 BCH 128,384 BCH 0,00002100 BCH 0,00002389 BCH
2021-04-21 16.089 BCH 271,093 BCH 0,00002464 BCH 0,00002100 BCH
2021-04-20 15.965 BCH 239,208 BCH 0,00002445 BCH 0,00002464 BCH
2021-04-19 16.596 BCH 401,971 BCH 0,00002532 BCH 0,00002445 BCH
2021-04-18 16.998 BCH 276,323 BCH 0,00002592 BCH 0,00002532 BCH
2021-04-17 16.374 BCH 312,026 BCH 0,00002586 BCH 0,00002592 BCH
2021-04-16 22.081 BCH 344,721 BCH 0,00003432 BCH 0,00002586 BCH
2021-04-15 21.971 BCH 390,663 BCH 0,00003419 BCH 0,00003432 BCH
2021-04-14 24.212 BCH 488,685 BCH 0,00003724 BCH 0,00003419 BCH
2021-04-13 24.978 BCH 441,352 BCH 0,00003904 BCH 0,00003724 BCH
2021-04-12 26.995 BCH 386,920 BCH 0,00004212 BCH 0,00003904 BCH
2021-04-11 27.390 BCH 331,295 BCH 0,00004295 BCH 0,00004212 BCH
2021-04-10 30.467 BCH 811,628 BCH 0,00004711 BCH 0,00004295 BCH
2021-04-09 28.890 BCH 274,191 BCH 0,00004510 BCH 0,00004711 BCH
2021-04-08 25.299 BCH 480,048 BCH 0,00003959 BCH 0,00004510 BCH
2021-04-07 27.115 BCH 391,472 BCH 0,00004226 BCH 0,00003959 BCH
2021-04-06 28.670 BCH 574,561 BCH 0,00004417 BCH 0,00004226 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android