🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
parachute  (PAR)
Parachute (PAR)
$0,02370148 44.6%
0,00000042 BTC 39.2%
0,00000681 ETH 40.4%
4.693 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$15.534.175
KL giao dịch trong 24 giờ
$352.558
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01008928 / $0,02495343
Cung lưu thông
654.628.334 / 999.628.334
PAR
USD

Parachute HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-05 4.911.985.597 Ft 74.357.095 Ft 7,49 Ft N/A
2021-05-04 4.013.122.515 Ft 65.378.383 Ft 6,12 Ft 7,49 Ft
2021-05-03 4.091.991.553 Ft 63.346.972 Ft 6,25 Ft 6,12 Ft
2021-05-02 3.153.211.762 Ft 45.721.214 Ft 4,81 Ft 6,25 Ft
2021-05-01 4.459.021.001 Ft 54.444.094 Ft 6,80 Ft 4,81 Ft
2021-04-30 3.630.571.598 Ft 65.995.719 Ft 5,55 Ft 6,80 Ft
2021-04-29 3.702.026.344 Ft 72.946.869 Ft 5,66 Ft 5,55 Ft
2021-04-28 3.533.911.434 Ft 86.545.001 Ft 5,42 Ft 5,66 Ft
2021-04-27 3.472.532.962 Ft 110.068.940 Ft 5,32 Ft 5,42 Ft
2021-04-26 3.167.727.046 Ft 96.568.586 Ft 4,84 Ft 5,32 Ft
2021-04-25 3.926.998.840 Ft 50.469.739 Ft 5,99 Ft 4,84 Ft
2021-04-24 4.052.826.988 Ft 103.210.636 Ft 6,22 Ft 5,99 Ft
2021-04-23 4.096.151.078 Ft 88.822.078 Ft 6,23 Ft 6,22 Ft
2021-04-22 3.768.458.689 Ft 35.366.733 Ft 5,78 Ft 6,23 Ft
2021-04-21 4.611.675.145 Ft 77.481.924 Ft 7,04 Ft 5,78 Ft
2021-04-20 4.330.904.957 Ft 64.166.175 Ft 6,56 Ft 7,04 Ft
2021-04-19 4.835.751.942 Ft 117.644.852 Ft 7,41 Ft 6,56 Ft
2021-04-18 5.209.716.072 Ft 84.535.124 Ft 7,93 Ft 7,41 Ft
2021-04-17 5.656.543.596 Ft 105.975.091 Ft 8,78 Ft 7,93 Ft
2021-04-16 5.721.851.137 Ft 89.374.285 Ft 8,90 Ft 8,78 Ft
2021-04-15 5.405.134.927 Ft 95.941.787 Ft 8,40 Ft 8,90 Ft
2021-04-14 5.449.867.354 Ft 109.870.765 Ft 8,37 Ft 8,40 Ft
2021-04-13 5.038.750.146 Ft 89.064.007 Ft 7,88 Ft 8,37 Ft
2021-04-12 5.566.332.152 Ft 80.020.205 Ft 8,71 Ft 7,88 Ft
2021-04-11 5.511.873.619 Ft 66.653.309 Ft 8,64 Ft 8,71 Ft
2021-04-10 5.769.346.291 Ft 154.242.907 Ft 8,95 Ft 8,64 Ft
2021-04-09 5.548.834.831 Ft 52.800.453 Ft 8,68 Ft 8,95 Ft
2021-04-08 4.787.560.496 Ft 90.417.506 Ft 7,46 Ft 8,68 Ft
2021-04-07 5.453.813.674 Ft 78.990.673 Ft 8,53 Ft 7,46 Ft
2021-04-06 5.543.988.786 Ft 112.893.953 Ft 8,68 Ft 8,53 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android