🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
parachute  (PAR)
Parachute (PAR)
$0,01843956 29.1%
0,00000037 BTC 27.7%
0,00000460 ETH 19.7%
4.701 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.082.519
KL giao dịch trong 24 giờ
$224.511
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01336603 / $0,01994961
Cung lưu thông
654.628.334 / 999.628.334
PAR
USD

Parachute LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-14 1.740.610.034 Rs 25.507.833 Rs 2,67 Rs N/A
2021-05-13 2.507.102.476 Rs 38.345.008 Rs 3,76 Rs 2,67 Rs
2021-05-12 2.980.639.146 Rs 66.507.468 Rs 4,57 Rs 3,76 Rs
2021-05-11 2.307.011.540 Rs 31.210.696 Rs 3,53 Rs 4,57 Rs
2021-05-10 2.654.487.725 Rs 53.157.301 Rs 4,05 Rs 3,53 Rs
2021-05-09 2.492.574.431 Rs 48.814.144 Rs 3,81 Rs 4,05 Rs
2021-05-08 1.962.840.064 Rs 20.438.440 Rs 3,00 Rs 3,81 Rs
2021-05-07 1.626.133.929 Rs 22.902.090 Rs 2,48 Rs 3,00 Rs
2021-05-06 1.604.366.508 Rs 27.184.040 Rs 2,45 Rs 2,48 Rs
2021-05-05 3.226.988.739 Rs 48.851.830 Rs 4,92 Rs 2,45 Rs
2021-05-04 2.651.352.036 Rs 43.196.738 Rs 4,05 Rs 4,92 Rs
2021-05-03 2.713.673.843 Rs 42.012.430 Rs 4,15 Rs 4,05 Rs
2021-05-02 2.077.714.044 Rs 30.126.619 Rs 3,17 Rs 4,15 Rs
2021-05-01 2.939.216.771 Rs 35.887.473 Rs 4,49 Rs 3,17 Rs
2021-04-30 2.367.685.466 Rs 43.032.391 Rs 3,62 Rs 4,49 Rs
2021-04-29 2.419.553.653 Rs 47.684.107 Rs 3,70 Rs 3,62 Rs
2021-04-28 2.298.497.420 Rs 56.296.522 Rs 3,53 Rs 3,70 Rs
2021-04-27 2.244.304.249 Rs 71.136.696 Rs 3,44 Rs 3,53 Rs
2021-04-26 2.042.330.012 Rs 62.263.702 Rs 3,12 Rs 3,44 Rs
2021-04-25 2.535.624.528 Rs 32.587.814 Rs 3,87 Rs 3,12 Rs
2021-04-24 2.625.184.828 Rs 66.853.827 Rs 4,03 Rs 3,87 Rs
2021-04-23 2.629.949.572 Rs 57.025.008 Rs 4,00 Rs 4,03 Rs
2021-04-22 2.403.502.598 Rs 22.554.089 Rs 3,69 Rs 4,00 Rs
2021-04-21 2.974.614.662 Rs 49.988.778 Rs 4,54 Rs 3,69 Rs
2021-04-20 2.796.348.700 Rs 41.444.079 Rs 4,24 Rs 4,54 Rs
2021-04-19 3.097.700.083 Rs 75.374.237 Rs 4,75 Rs 4,24 Rs
2021-04-18 3.470.889.216 Rs 56.320.161 Rs 5,28 Rs 4,75 Rs
2021-04-17 3.768.643.319 Rs 70.605.364 Rs 5,85 Rs 5,28 Rs
2021-04-16 3.830.443.635 Rs 59.849.784 Rs 5,96 Rs 5,85 Rs
2021-04-15 3.639.243.916 Rs 64.620.979 Rs 5,66 Rs 5,96 Rs
2021-04-14 3.652.018.734 Rs 73.626.315 Rs 5,61 Rs 5,66 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android