🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
parachute  (PAR)
Parachute (PAR)
$0,02752407 -3.3%
0,00000046 BTC -4.5%
0,00001278 ETH -3.8%
4.678 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$17.556.276
KL giao dịch trong 24 giờ
$287.612
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02603809 / $0,02956307
Cung lưu thông
639.028.334 / 999.628.334
PAR
USD

Parachute PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-12 899.387.537 ₱ 12.929.359 ₱ 1,41 ₱ N/A
2021-04-11 890.722.241 ₱ 10.771.217 ₱ 1,40 ₱ 1,41 ₱
2021-04-10 932.318.292 ₱ 24.925.438 ₱ 1,45 ₱ 1,40 ₱
2021-04-09 896.633.362 ₱ 8.533.145 ₱ 1,40 ₱ 1,45 ₱
2021-04-08 769.785.259 ₱ 14.536.974 ₱ 1,20 ₱ 1,40 ₱
2021-04-07 871.572.609 ₱ 12.617.706 ₱ 1,36 ₱ 1,20 ₱
2021-04-06 878.692.067 ₱ 17.889.451 ₱ 1,38 ₱ 1,36 ₱
2021-04-05 821.155.771 ₱ 11.046.635 ₱ 1,27 ₱ 1,38 ₱
2021-04-04 877.739.967 ₱ 17.560.013 ₱ 1,37 ₱ 1,27 ₱
2021-04-03 872.622.741 ₱ 18.909.951 ₱ 1,35 ₱ 1,37 ₱
2021-04-02 826.268.498 ₱ 18.946.003 ₱ 1,29 ₱ 1,35 ₱
2021-04-01 665.581.761 ₱ 16.158.135 ₱ 1,09 ₱ 1,29 ₱
2021-03-31 670.886.362 ₱ 13.103.964 ₱ 1,05 ₱ 1,09 ₱
2021-03-30 753.547.751 ₱ 17.609.224 ₱ 1,18 ₱ 1,05 ₱
2021-03-29 659.613.616 ₱ 14.371.021 ₱ 1,03 ₱ 1,18 ₱
2021-03-28 732.807.485 ₱ 9.993.397 ₱ 1,15 ₱ 1,03 ₱
2021-03-27 705.405.042 ₱ 10.411.200 ₱ 1,08 ₱ 1,15 ₱
2021-03-26 645.267.819 ₱ 13.758.370 ₱ 1,01 ₱ 1,08 ₱
2021-03-25 635.238.924 ₱ 23.504.301 ₱ 0,991623 ₱ 1,01 ₱
2021-03-24 730.092.891 ₱ 15.163.647 ₱ 1,10 ₱ 0,991623 ₱
2021-03-23 744.791.709 ₱ 30.472.037 ₱ 1,16 ₱ 1,10 ₱
2021-03-22 747.840.673 ₱ 15.093.940 ₱ 1,17 ₱ 1,16 ₱
2021-03-21 770.958.882 ₱ 21.774.115 ₱ 1,21 ₱ 1,17 ₱
2021-03-20 716.066.347 ₱ 27.238.219 ₱ 1,12 ₱ 1,21 ₱
2021-03-19 578.930.576 ₱ 14.094.186 ₱ 0,904054 ₱ 1,12 ₱
2021-03-18 584.145.433 ₱ 17.361.346 ₱ 0,917732 ₱ 0,904054 ₱
2021-03-17 645.409.233 ₱ 20.179.594 ₱ 1,01 ₱ 0,917732 ₱
2021-03-16 643.170.500 ₱ 23.161.284 ₱ 1,01 ₱ 1,01 ₱
2021-03-15 603.751.980 ₱ 28.401.148 ₱ 0,943115 ₱ 1,01 ₱
2021-03-14 681.778.441 ₱ 70.359.244 ₱ 1,08 ₱ 0,943115 ₱
2021-03-13 429.829.071 ₱ 27.189.714 ₱ 0,665020 ₱ 1,08 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android