🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
parachute  (PAR)
Parachute (PAR)
$0,01948082 26.4%
0,00000040 BTC 30.6%
0,00000496 ETH 25.8%
4.702 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$12.766.185
KL giao dịch trong 24 giờ
$176.970
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01499139 / $0,01994961
Cung lưu thông
654.628.334 / 999.628.334
PAR
USD

Parachute RUB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 811.976.618 ₽ 14.705.138 ₽ 1,24 ₽ N/A
2021-05-14 654.266.416 ₽ 9.587.777 ₽ 1,00 ₽ 1,24 ₽
2021-05-13 953.147.544 ₽ 14.579.526 ₽ 1,43 ₽ 1,00 ₽
2021-05-12 1.124.551.300 ₽ 25.092.086 ₽ 1,73 ₽ 1,43 ₽
2021-05-11 870.138.944 ₽ 11.771.562 ₽ 1,33 ₽ 1,73 ₽
2021-05-10 1.000.089.162 ₽ 20.023.806 ₽ 1,52 ₽ 1,33 ₽
2021-05-09 932.898.125 ₽ 18.269.714 ₽ 1,43 ₽ 1,52 ₽
2021-05-08 734.633.956 ₽ 7.649.514 ₽ 1,12 ₽ 1,43 ₽
2021-05-07 612.538.407 ₽ 8.627.987 ₽ 0,934379 ₽ 1,12 ₽
2021-05-06 609.358.108 ₽ 10.327.813 ₽ 0,930744 ₽ 0,934379 ₽
2021-05-05 1.225.311.683 ₽ 18.549.553 ₽ 1,87 ₽ 0,930744 ₽
2021-05-04 1.009.506.327 ₽ 16.436.194 ₽ 1,54 ₽ 1,87 ₽
2021-05-03 1.028.577.379 ₽ 15.923.843 ₽ 1,57 ₽ 1,54 ₽
2021-05-02 792.316.540 ₽ 11.488.500 ₽ 1,21 ₽ 1,57 ₽
2021-05-01 1.120.842.432 ₽ 13.685.347 ₽ 1,71 ₽ 1,21 ₽
2021-04-30 913.196.307 ₽ 16.597.674 ₽ 1,40 ₽ 1,71 ₽
2021-04-29 923.302.301 ₽ 18.194.751 ₽ 1,41 ₽ 1,40 ₽
2021-04-28 881.395.912 ₽ 21.594.361 ₽ 1,35 ₽ 1,41 ₽
2021-04-27 865.557.071 ₽ 27.435.792 ₽ 1,33 ₽ 1,35 ₽
2021-04-26 788.938.934 ₽ 24.086.915 ₽ 1,21 ₽ 1,33 ₽
2021-04-25 979.301.851 ₽ 12.585.975 ₽ 1,49 ₽ 1,21 ₽
2021-04-24 1.010.317.027 ₽ 25.729.068 ₽ 1,55 ₽ 1,49 ₽
2021-04-23 1.021.700.768 ₽ 22.150.385 ₽ 1,55 ₽ 1,55 ₽
2021-04-22 958.810.455 ₽ 8.997.678 ₽ 1,47 ₽ 1,55 ₽
2021-04-21 1.180.696.449 ₽ 19.841.754 ₽ 1,80 ₽ 1,47 ₽
2021-04-20 1.104.158.926 ₽ 16.364.843 ₽ 1,67 ₽ 1,80 ₽
2021-04-19 1.217.657.581 ₽ 29.648.023 ₽ 1,87 ₽ 1,67 ₽
2021-04-18 1.306.080.777 ₽ 21.193.036 ₽ 1,99 ₽ 1,87 ₽
2021-04-17 1.418.124.373 ₽ 26.568.497 ₽ 2,20 ₽ 1,99 ₽
2021-04-16 1.450.427.163 ₽ 22.669.108 ₽ 2,26 ₽ 2,20 ₽
2021-04-15 1.373.447.530 ₽ 24.376.774 ₽ 2,13 ₽ 2,26 ₽
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android