🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0.1%
0,00005111 BTC -5.6%
0,00164648 ETH -3.4%
1.645 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$404.890.732
KL giao dịch trong 24 giờ
$91.329.478
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,992398 / $1,02
Cung lưu thông
404.707.843 / 404.707.843
PAX
USD

Paxos Standard BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-12-01 1.271.277 BCH 282.151 BCH 0,00315227 BCH N/A
2020-11-30 1.427.404 BCH 210.778 BCH 0,00357277 BCH 0,00315227 BCH
2020-11-29 1.462.236 BCH 217.247 BCH 0,00362775 BCH 0,00357277 BCH
2020-11-28 1.473.274 BCH 300.948 BCH 0,00377920 BCH 0,00362775 BCH
2020-11-27 1.467.433 BCH 348.171 BCH 0,00369256 BCH 0,00377920 BCH
2020-11-26 1.301.680 BCH 326.742 BCH 0,00322000 BCH 0,00369256 BCH
2020-11-25 1.201.164 BCH 344.269 BCH 0,00287901 BCH 0,00322000 BCH
2020-11-24 1.245.798 BCH 285.645 BCH 0,00307791 BCH 0,00287901 BCH
2020-11-23 1.389.985 BCH 295.110 BCH 0,00343610 BCH 0,00307791 BCH
2020-11-22 1.322.500 BCH 274.098 BCH 0,00328106 BCH 0,00343610 BCH
2020-11-21 1.553.799 BCH 304.447 BCH 0,00386207 BCH 0,00328106 BCH
2020-11-20 1.610.634 BCH 311.706 BCH 0,00412564 BCH 0,00386207 BCH
2020-11-19 1.640.790 BCH 392.575 BCH 0,00405262 BCH 0,00412564 BCH
2020-11-18 1.605.855 BCH 321.130 BCH 0,00395581 BCH 0,00405262 BCH
2020-11-17 1.714.221 BCH 275.670 BCH 0,00401289 BCH 0,00395581 BCH
2020-11-16 1.851.230 BCH 223.590 BCH 0,00414168 BCH 0,00401289 BCH
2020-11-15 1.742.199 BCH 214.609 BCH 0,00389724 BCH 0,00414168 BCH
2020-11-14 1.726.561 BCH 275.692 BCH 0,00385747 BCH 0,00389724 BCH
2020-11-13 1.663.274 BCH 278.474 BCH 0,00384592 BCH 0,00385747 BCH
2020-11-12 1.694.037 BCH 251.437 BCH 0,00390076 BCH 0,00384592 BCH
2020-11-11 1.690.069 BCH 253.666 BCH 0,00391573 BCH 0,00390076 BCH
2020-11-10 1.648.842 BCH 283.678 BCH 0,00378188 BCH 0,00391573 BCH
2020-11-09 1.587.888 BCH 199.078 BCH 0,00365864 BCH 0,00378188 BCH
2020-11-08 1.710.832 BCH 263.973 BCH 0,00393590 BCH 0,00365864 BCH
2020-11-07 1.678.176 BCH 293.528 BCH 0,00387521 BCH 0,00393590 BCH
2020-11-06 1.735.250 BCH 343.148 BCH 0,00399742 BCH 0,00387521 BCH
2020-11-05 1.796.192 BCH 270.653 BCH 0,00416504 BCH 0,00399742 BCH
2020-11-04 1.759.100 BCH 550.159 BCH 0,00409257 BCH 0,00416504 BCH
2020-11-03 1.668.547 BCH 479.653 BCH 0,00388660 BCH 0,00409257 BCH
2020-11-02 1.623.184 BCH 424.689 BCH 0,00373923 BCH 0,00388660 BCH
2020-11-01 1.640.977 BCH 432.835 BCH 0,00381466 BCH 0,00373923 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android