paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.1%
0,00002853 BTC 1.8%
0,00045843 ETH 0.3%
3.848 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$795.391.323
KL giao dịch trong 24 giờ
$46.336.605
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 22.289.724.554 μBTC 1.399.688.404 μBTC 28,08 μBTC N/A
2021-06-20 22.254.239.125 μBTC 1.647.854.751 μBTC 28,06 μBTC 28,08 μBTC
2021-06-19 22.132.331.865 μBTC 1.518.416.369 μBTC 27,91 μBTC 28,06 μBTC
2021-06-18 21.011.150.368 μBTC 1.285.270.149 μBTC 26,33 μBTC 27,91 μBTC
2021-06-17 21.876.360.114 μBTC 1.357.743.669 μBTC 26,14 μBTC 26,33 μBTC
2021-06-16 22.484.387.546 μBTC 1.251.835.700 μBTC 24,82 μBTC 26,14 μBTC
2021-06-15 23.430.146.178 μBTC 1.604.322.302 μBTC 24,71 μBTC 24,82 μBTC
2021-06-14 25.243.774.915 μBTC 1.466.924.911 μBTC 25,69 μBTC 24,71 μBTC
2021-06-13 27.442.971.016 μBTC 1.565.090.826 μBTC 28,03 μBTC 25,69 μBTC
2021-06-12 26.436.129.331 μBTC 1.430.399.689 μBTC 26,88 μBTC 28,03 μBTC
2021-06-11 29.172.204.428 μBTC 1.574.170.940 μBTC 27,14 μBTC 26,88 μBTC
2021-06-10 29.272.343.474 μBTC 1.831.775.723 μBTC 26,74 μBTC 27,14 μBTC
2021-06-09 34.668.640.311 μBTC 2.097.821.698 μBTC 29,84 μBTC 26,74 μBTC
2021-06-08 33.011.854.438 μBTC 1.803.967.468 μBTC 29,56 μBTC 29,84 μBTC
2021-06-07 30.401.922.732 μBTC 1.350.252.056 μBTC 27,99 μBTC 29,56 μBTC
2021-06-06 31.853.838.319 μBTC 1.625.361.488 μBTC 28,27 μBTC 27,99 μBTC
2021-06-05 30.506.357.163 μBTC 1.540.536.989 μBTC 27,08 μBTC 28,27 μBTC
2021-06-04 29.699.028.130 μBTC 1.417.189.839 μBTC 25,57 μBTC 27,08 μBTC
2021-06-03 32.991.546.195 μBTC 1.380.921.509 μBTC 26,56 μBTC 25,57 μBTC
2021-06-02 34.316.704.228 μBTC 1.216.229.892 μBTC 27,32 μBTC 26,56 μBTC
2021-06-01 32.979.631.844 μBTC 1.508.711.151 μBTC 26,81 μBTC 27,32 μBTC
2021-05-31 35.512.501.818 μBTC 1.379.713.505 μBTC 28,02 μBTC 26,81 μBTC
2021-05-30 36.735.832.529 μBTC 1.528.145.792 μBTC 28,92 μBTC 28,02 μBTC
2021-05-29 35.510.670.966 μBTC 2.153.497.698 μBTC 28,04 μBTC 28,92 μBTC
2021-05-28 34.400.278.613 μBTC 1.436.556.593 μBTC 25,95 μBTC 28,04 μBTC
2021-05-27 33.616.658.108 μBTC 1.640.236.497 μBTC 25,50 μBTC 25,95 μBTC
2021-05-26 35.242.188.671 μBTC 1.982.522.860 μBTC 26,15 μBTC 25,50 μBTC
2021-05-25 36.395.068.937 μBTC 2.261.071.127 μBTC 25,89 μBTC 26,15 μBTC
2021-05-24 41.193.629.383 μBTC 2.730.160.090 μBTC 28,84 μBTC 25,89 μBTC
2021-05-23 37.729.332.216 μBTC 2.621.828.523 μBTC 26,57 μBTC 28,84 μBTC
2021-05-22 37.919.117.639 μBTC 2.734.425.908 μBTC 26,95 μBTC 26,57 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android