paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,995490 -0.4%
0,00002922 BTC -7.5%
0,00049961 ETH -6.3%
3.881 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$775.988.277
KL giao dịch trong 24 giờ
$73.910.109
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,987315 / $1,04
Cung lưu thông
778.295.414 / 778.295.414

Paxos Standard BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 2.970.048 BNB 291.283 BNB 0,00384129 BNB N/A
2021-06-22 2.756.789 BNB 193.748 BNB 0,00364602 BNB 0,00384129 BNB
2021-06-21 2.344.210 BNB 147.124 BNB 0,00295155 BNB 0,00364602 BNB
2021-06-20 2.365.694 BNB 175.060 BNB 0,00298095 BNB 0,00295155 BNB
2021-06-19 2.345.162 BNB 161.052 BNB 0,00296040 BNB 0,00298095 BNB
2021-06-18 2.272.566 BNB 138.877 BNB 0,00284523 BNB 0,00296040 BNB
2021-06-17 2.420.004 BNB 150.004 BNB 0,00288837 BNB 0,00284523 BNB
2021-06-16 2.458.538 BNB 136.912 BNB 0,00271492 BNB 0,00288837 BNB
2021-06-15 2.564.643 BNB 175.547 BNB 0,00270340 BNB 0,00271492 BNB
2021-06-14 2.687.945 BNB 156.373 BNB 0,00273875 BNB 0,00270340 BNB
2021-06-13 2.844.887 BNB 161.806 BNB 0,00289765 BNB 0,00273875 BNB
2021-06-12 2.848.675 BNB 154.025 BNB 0,00289471 BNB 0,00289765 BNB
2021-06-11 3.032.173 BNB 163.920 BNB 0,00282653 BNB 0,00289471 BNB
2021-06-10 2.908.595 BNB 182.496 BNB 0,00266410 BNB 0,00282653 BNB
2021-06-09 3.289.788 BNB 199.057 BNB 0,00283184 BNB 0,00266410 BNB
2021-06-08 3.108.769 BNB 169.986 BNB 0,00278544 BNB 0,00283184 BNB
2021-06-07 2.766.016 BNB 123.232 BNB 0,00255438 BNB 0,00278544 BNB
2021-06-06 2.910.360 BNB 148.337 BNB 0,00258022 BNB 0,00255438 BNB
2021-06-05 2.871.476 BNB 145.033 BNB 0,00254900 BNB 0,00258022 BNB
2021-06-04 2.720.283 BNB 129.271 BNB 0,00233211 BNB 0,00254900 BNB
2021-06-03 3.081.732 BNB 128.992 BNB 0,00248091 BNB 0,00233211 BNB
2021-06-02 3.485.233 BNB 123.314 BNB 0,00276950 BNB 0,00248091 BNB
2021-06-01 3.488.445 BNB 159.191 BNB 0,00282885 BNB 0,00276950 BNB
2021-05-31 3.877.635 BNB 150.846 BNB 0,00306369 BNB 0,00282885 BNB
2021-05-30 4.138.148 BNB 172.823 BNB 0,00327019 BNB 0,00306369 BNB
2021-05-29 3.835.508 BNB 232.502 BNB 0,00302695 BNB 0,00327019 BNB
2021-05-28 3.616.165 BNB 150.489 BNB 0,00271832 BNB 0,00302695 BNB
2021-05-27 3.495.558 BNB 170.081 BNB 0,00264453 BNB 0,00271832 BNB
2021-05-26 3.929.790 BNB 221.140 BNB 0,00291724 BNB 0,00264453 BNB
2021-05-25 4.103.223 BNB 253.965 BNB 0,00290815 BNB 0,00291724 BNB
2021-05-24 5.502.467 BNB 362.903 BNB 0,00383301 BNB 0,00290815 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android