paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.1%
0,00002852 BTC 1.7%
0,00045794 ETH 0.3%
3.848 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$793.795.241
KL giao dịch trong 24 giờ
$46.601.418
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 22.290 BTC 1.400 BTC 0,00002808 BTC N/A
2021-06-20 22.254 BTC 1.648 BTC 0,00002806 BTC 0,00002808 BTC
2021-06-19 22.132 BTC 1.518 BTC 0,00002791 BTC 0,00002806 BTC
2021-06-18 21.011 BTC 1.285 BTC 0,00002633 BTC 0,00002791 BTC
2021-06-17 21.876 BTC 1.358 BTC 0,00002614 BTC 0,00002633 BTC
2021-06-16 22.484 BTC 1.252 BTC 0,00002482 BTC 0,00002614 BTC
2021-06-15 23.430 BTC 1.604 BTC 0,00002471 BTC 0,00002482 BTC
2021-06-14 25.244 BTC 1.467 BTC 0,00002569 BTC 0,00002471 BTC
2021-06-13 27.443 BTC 1.565 BTC 0,00002803 BTC 0,00002569 BTC
2021-06-12 26.436 BTC 1.430 BTC 0,00002688 BTC 0,00002803 BTC
2021-06-11 29.172 BTC 1.574 BTC 0,00002714 BTC 0,00002688 BTC
2021-06-10 29.272 BTC 1.832 BTC 0,00002674 BTC 0,00002714 BTC
2021-06-09 34.669 BTC 2.098 BTC 0,00002984 BTC 0,00002674 BTC
2021-06-08 33.012 BTC 1.804 BTC 0,00002956 BTC 0,00002984 BTC
2021-06-07 30.402 BTC 1.350 BTC 0,00002799 BTC 0,00002956 BTC
2021-06-06 31.854 BTC 1.625 BTC 0,00002827 BTC 0,00002799 BTC
2021-06-05 30.506 BTC 1.541 BTC 0,00002708 BTC 0,00002827 BTC
2021-06-04 29.699 BTC 1.417 BTC 0,00002557 BTC 0,00002708 BTC
2021-06-03 32.992 BTC 1.381 BTC 0,00002656 BTC 0,00002557 BTC
2021-06-02 34.317 BTC 1.216 BTC 0,00002732 BTC 0,00002656 BTC
2021-06-01 32.980 BTC 1.509 BTC 0,00002681 BTC 0,00002732 BTC
2021-05-31 35.513 BTC 1.380 BTC 0,00002802 BTC 0,00002681 BTC
2021-05-30 36.736 BTC 1.528 BTC 0,00002892 BTC 0,00002802 BTC
2021-05-29 35.511 BTC 2.153 BTC 0,00002804 BTC 0,00002892 BTC
2021-05-28 34.400 BTC 1.437 BTC 0,00002595 BTC 0,00002804 BTC
2021-05-27 33.617 BTC 1.640 BTC 0,00002550 BTC 0,00002595 BTC
2021-05-26 35.242 BTC 1.983 BTC 0,00002615 BTC 0,00002550 BTC
2021-05-25 36.395 BTC 2.261 BTC 0,00002589 BTC 0,00002615 BTC
2021-05-24 41.194 BTC 2.730 BTC 0,00002884 BTC 0,00002589 BTC
2021-05-23 37.729 BTC 2.622 BTC 0,00002657 BTC 0,00002884 BTC
2021-05-22 37.919 BTC 2.734 BTC 0,00002695 BTC 0,00002657 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android