👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,01 (0,13%)
0,00598673 ETH (-3,2%)
523 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$213.656.598
KL giao dịch trong 24 giờ
$392.222.742
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,998219 / $1,01
Cung lưu thông
213.426.183 / 213.426.183
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-21 0,00011576 BTC N/A
2020-01-20 0,00011472 BTC 0,00011576 BTC
2020-01-19 0,00011228 BTC 0,00011472 BTC
2020-01-18 0,00011240 BTC 0,00011228 BTC
2020-01-17 0,00011496 BTC 0,00011240 BTC
2020-01-16 0,00011374 BTC 0,00011496 BTC
2020-01-15 0,00011275 BTC 0,00011374 BTC
2020-01-14 0,00012333 BTC 0,00011275 BTC
2020-01-13 0,00012256 BTC 0,00012333 BTC
2020-01-12 0,00012441 BTC 0,00012256 BTC
2020-01-11 0,00012350 BTC 0,00012441 BTC
2020-01-10 0,00012783 BTC 0,00012350 BTC
2020-01-09 0,00012386 BTC 0,00012783 BTC
2020-01-08 0,00012234 BTC 0,00012386 BTC
2020-01-07 0,00012880 BTC 0,00012234 BTC
2020-01-06 0,00013609 BTC 0,00012880 BTC
2020-01-05 0,00013617 BTC 0,00013609 BTC
2020-01-04 0,00013712 BTC 0,00013617 BTC
2020-01-03 0,00014406 BTC 0,00013712 BTC
2020-01-02 0,00013957 BTC 0,00014406 BTC
2020-01-01 0,00013943 BTC 0,00013957 BTC
2019-12-31 0,00013862 BTC 0,00013943 BTC
2019-12-30 0,00013536 BTC 0,00013862 BTC
2019-12-29 0,00013689 BTC 0,00013536 BTC
2019-12-28 0,00013808 BTC 0,00013689 BTC
2019-12-27 0,00013886 BTC 0,00013808 BTC
2019-12-26 0,00013905 BTC 0,00013886 BTC
2019-12-25 0,00013800 BTC 0,00013905 BTC
2019-12-24 0,00013658 BTC 0,00013800 BTC
2019-12-23 0,00013367 BTC 0,00013658 BTC
2019-12-22 0,00014023 BTC 0,00013367 BTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android