👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,997887 -0.0%
0,00429857 ETH 10.6%
605 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$198.842.707
KL giao dịch trong 24 giờ
$443.560.615
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,994820 / $1,01
Cung lưu thông
199.042.679 / 199.042.679
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-21 0,00011576 BTC N/A
2020-01-20 0,00011472 BTC 0,00011576 BTC
2020-01-19 0,00011228 BTC 0,00011472 BTC
2020-01-18 0,00011240 BTC 0,00011228 BTC
2020-01-17 0,00011496 BTC 0,00011240 BTC
2020-01-16 0,00011374 BTC 0,00011496 BTC
2020-01-15 0,00011275 BTC 0,00011374 BTC
2020-01-14 0,00012333 BTC 0,00011275 BTC
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android