🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0.2%
0,00001769 BTC -2.4%
0,00023244 ETH -7.8%
3.282 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.194.481.118
KL giao dịch trong 24 giờ
$97.673.509
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,993768 / $1,01
Cung lưu thông
1.189.947.713 / 1.189.947.713
PAX
USD

Paxos Standard CAD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 1.447.391.304 CA$ 127.860.523 CA$ 1,21 CA$ N/A
2021-05-11 1.482.818.702 CA$ 143.588.704 CA$ 1,21 CA$ 1,21 CA$
2021-05-10 1.422.347.953 CA$ 114.029.991 CA$ 1,21 CA$ 1,21 CA$
2021-05-09 1.424.418.566 CA$ 148.294.212 CA$ 1,21 CA$ 1,21 CA$
2021-05-08 1.415.653.391 CA$ 98.951.300 CA$ 1,21 CA$ 1,21 CA$
2021-05-07 1.474.221.919 CA$ 97.706.807 CA$ 1,21 CA$ 1,21 CA$
2021-05-06 1.479.198.276 CA$ 113.143.326 CA$ 1,23 CA$ 1,21 CA$
2021-05-05 1.465.906.458 CA$ 119.710.658 CA$ 1,22 CA$ 1,23 CA$
2021-05-04 1.465.381.417 CA$ 109.049.248 CA$ 1,23 CA$ 1,22 CA$
2021-05-03 1.468.025.578 CA$ 78.917.480 CA$ 1,23 CA$ 1,23 CA$
2021-05-02 1.467.871.733 CA$ 91.658.954 CA$ 1,23 CA$ 1,23 CA$
2021-05-01 1.456.234.393 CA$ 105.488.079 CA$ 1,23 CA$ 1,23 CA$
2021-04-30 1.464.011.180 CA$ 82.279.398 CA$ 1,23 CA$ 1,23 CA$
2021-04-29 1.345.424.758 CA$ 74.207.347 CA$ 1,23 CA$ 1,23 CA$
2021-04-28 1.384.166.369 CA$ 90.479.765 CA$ 1,24 CA$ 1,23 CA$
2021-04-27 1.444.645.560 CA$ 103.367.312 CA$ 1,24 CA$ 1,24 CA$
2021-04-26 1.375.821.457 CA$ 81.315.473 CA$ 1,25 CA$ 1,24 CA$
2021-04-25 1.394.400.804 CA$ 81.471.551 CA$ 1,24 CA$ 1,25 CA$
2021-04-24 1.344.660.712 CA$ 115.270.983 CA$ 1,25 CA$ 1,24 CA$
2021-04-23 1.331.263.404 CA$ 140.940.741 CA$ 1,25 CA$ 1,25 CA$
2021-04-22 1.310.005.267 CA$ 89.335.941 CA$ 1,25 CA$ 1,25 CA$
2021-04-21 1.367.591.237 CA$ 128.616.746 CA$ 1,26 CA$ 1,25 CA$
2021-04-20 1.204.536.750 CA$ 94.405.519 CA$ 1,25 CA$ 1,26 CA$
2021-04-19 1.345.680.285 CA$ 152.471.808 CA$ 1,25 CA$ 1,25 CA$
2021-04-18 1.307.939.887 CA$ 97.878.955 CA$ 1,25 CA$ 1,25 CA$
2021-04-17 1.251.616.817 CA$ 123.848.010 CA$ 1,25 CA$ 1,25 CA$
2021-04-16 1.115.637.663 CA$ 99.989.215 CA$ 1,25 CA$ 1,25 CA$
2021-04-15 1.142.418.564 CA$ 118.359.407 CA$ 1,25 CA$ 1,25 CA$
2021-04-14 1.173.943.178 CA$ 131.476.378 CA$ 1,25 CA$ 1,25 CA$
2021-04-13 1.132.691.799 CA$ 90.784.695 CA$ 1,26 CA$ 1,25 CA$
2021-04-12 1.140.791.250 CA$ 82.106.527 CA$ 1,25 CA$ 1,26 CA$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android