👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0,25%
0,00618159 ETH 0,085%
527 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$210.250.055
KL giao dịch trong 24 giờ
$310.036.902
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,00 / $1,01
Cung lưu thông
209.454.069 / 209.454.069
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-25 1,32 CA$ N/A
2020-01-24 1,32 CA$ 1,32 CA$
2020-01-23 1,32 CA$ 1,32 CA$
2020-01-22 1,31 CA$ 1,32 CA$
2020-01-21 1,30 CA$ 1,31 CA$
2020-01-20 1,30 CA$ 1,30 CA$
2020-01-19 1,31 CA$ 1,30 CA$
2020-01-18 1,31 CA$ 1,31 CA$
2020-01-17 1,31 CA$ 1,31 CA$
2020-01-16 1,31 CA$ 1,31 CA$
2020-01-15 1,30 CA$ 1,31 CA$
2020-01-14 1,31 CA$ 1,30 CA$
2020-01-13 1,31 CA$ 1,31 CA$
2020-01-12 1,30 CA$ 1,31 CA$
2020-01-11 1,31 CA$ 1,30 CA$
2020-01-10 1,31 CA$ 1,31 CA$
2020-01-09 1,30 CA$ 1,31 CA$
2020-01-08 1,30 CA$ 1,30 CA$
2020-01-07 1,29 CA$ 1,30 CA$
2020-01-06 1,30 CA$ 1,29 CA$
2020-01-05 1,30 CA$ 1,30 CA$
2020-01-04 1,30 CA$ 1,30 CA$
2020-01-03 1,30 CA$ 1,30 CA$
2020-01-02 1,30 CA$ 1,30 CA$
2020-01-01 1,30 CA$ 1,30 CA$
2019-12-31 1,31 CA$ 1,30 CA$
2019-12-30 1,31 CA$ 1,31 CA$
2019-12-29 1,31 CA$ 1,31 CA$
2019-12-28 1,31 CA$ 1,31 CA$
2019-12-27 1,31 CA$ 1,31 CA$
2019-12-26 1,32 CA$ 1,31 CA$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android