paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0.1%
0,00003056 BTC 0.5%
0,00051414 ETH 4.0%
3.865 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$765.665.189
KL giao dịch trong 24 giờ
$56.836.091
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984420 / $1,01
Cung lưu thông
766.940.027 / 766.940.027

Paxos Standard CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-22 702.819.022 Fr. 48.827.070 Fr. 0,918846 Fr. N/A
2021-06-21 735.312.705 Fr. 46.178.760 Fr. 0,926419 Fr. 0,918846 Fr.
2021-06-20 732.290.078 Fr. 54.154.961 Fr. 0,922156 Fr. 0,926419 Fr.
2021-06-19 732.321.554 Fr. 50.221.858 Fr. 0,923159 Fr. 0,922156 Fr.
2021-06-18 732.763.499 Fr. 45.023.483 Fr. 0,922412 Fr. 0,923159 Fr.
2021-06-17 760.485.721 Fr. 47.226.555 Fr. 0,909362 Fr. 0,922412 Fr.
2021-06-16 816.019.542 Fr. 45.406.935 Fr. 0,900404 Fr. 0,909362 Fr.
2021-06-15 854.922.555 Fr. 58.592.713 Fr. 0,902322 Fr. 0,900404 Fr.
2021-06-14 882.424.252 Fr. 51.416.805 Fr. 0,900524 Fr. 0,902322 Fr.
2021-06-13 884.155.773 Fr. 50.158.003 Fr. 0,898238 Fr. 0,900524 Fr.
2021-06-12 883.999.529 Fr. 47.848.729 Fr. 0,899260 Fr. 0,898238 Fr.
2021-06-11 961.966.511 Fr. 51.707.492 Fr. 0,891609 Fr. 0,899260 Fr.
2021-06-10 984.385.256 Fr. 61.567.751 Fr. 0,898772 Fr. 0,891609 Fr.
2021-06-09 1.043.894.858 Fr. 63.149.494 Fr. 0,898382 Fr. 0,898772 Fr.
2021-06-08 1.003.519.021 Fr. 54.349.182 Fr. 0,890583 Fr. 0,898382 Fr.
2021-06-07 975.220.741 Fr. 43.445.494 Fr. 0,900545 Fr. 0,890583 Fr.
2021-06-06 1.013.282.417 Fr. 51.775.560 Fr. 0,900597 Fr. 0,900545 Fr.
2021-06-05 1.012.629.681 Fr. 51.154.809 Fr. 0,899059 Fr. 0,900597 Fr.
2021-06-04 1.053.084.012 Fr. 50.269.032 Fr. 0,906880 Fr. 0,899059 Fr.
2021-06-03 1.114.476.363 Fr. 46.648.447 Fr. 0,897194 Fr. 0,906880 Fr.
2021-06-02 1.129.715.835 Fr. 40.022.940 Fr. 0,898871 Fr. 0,897194 Fr.
2021-06-01 1.105.489.467 Fr. 50.575.374 Fr. 0,898731 Fr. 0,898871 Fr.
2021-05-31 1.138.744.216 Fr. 44.273.159 Fr. 0,899193 Fr. 0,898731 Fr.
2021-05-30 1.146.750.783 Fr. 47.564.426 Fr. 0,900024 Fr. 0,899193 Fr.
2021-05-29 1.139.920.347 Fr. 69.150.944 Fr. 0,900277 Fr. 0,900024 Fr.
2021-05-28 1.189.206.884 Fr. 49.615.221 Fr. 0,896210 Fr. 0,900277 Fr.
2021-05-27 1.182.570.611 Fr. 57.704.866 Fr. 0,897231 Fr. 0,896210 Fr.
2021-05-26 1.205.591.424 Fr. 67.898.877 Fr. 0,895711 Fr. 0,897231 Fr.
2021-05-25 1.260.468.199 Fr. 78.259.221 Fr. 0,896143 Fr. 0,895711 Fr.
2021-05-24 1.281.022.936 Fr. 85.096.984 Fr. 0,898801 Fr. 0,896143 Fr.
2021-05-23 1.273.448.966 Fr. 88.420.532 Fr. 0,896057 Fr. 0,898801 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android