paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999376 0.1%
0,00003162 BTC 12.6%
0,00052920 ETH 18.6%
3.861 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$764.385.848
KL giao dịch trong 24 giờ
$53.217.364
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,972374 / $1,01
Cung lưu thông
764.395.705 / 764.395.705

Paxos Standard CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 596.686.067.129 CLP$ 37.472.795.611 CLP$ 751,76 CLP$ N/A
2021-06-20 593.892.953.924 CLP$ 43.920.095.348 CLP$ 747,88 CLP$ 751,76 CLP$
2021-06-19 593.918.481.078 CLP$ 40.730.317.990 CLP$ 748,69 CLP$ 747,88 CLP$
2021-06-18 589.596.217.939 CLP$ 36.229.106.699 CLP$ 742,24 CLP$ 748,69 CLP$
2021-06-17 610.991.881.603 CLP$ 37.944.506.000 CLP$ 730,63 CLP$ 742,24 CLP$
2021-06-16 660.232.990.507 CLP$ 36.736.892.772 CLP$ 728,48 CLP$ 730,63 CLP$
2021-06-15 683.846.680.669 CLP$ 46.861.080.925 CLP$ 721,66 CLP$ 728,48 CLP$
2021-06-14 709.365.350.220 CLP$ 41.345.495.338 CLP$ 724,13 CLP$ 721,66 CLP$
2021-06-13 710.633.039.060 CLP$ 40.314.088.643 CLP$ 721,95 CLP$ 724,13 CLP$
2021-06-12 711.021.155.235 CLP$ 38.485.833.061 CLP$ 723,30 CLP$ 721,95 CLP$
2021-06-11 773.878.025.959 CLP$ 41.599.568.793 CLP$ 717,31 CLP$ 723,30 CLP$
2021-06-10 791.001.242.591 CLP$ 49.475.541.354 CLP$ 722,25 CLP$ 717,31 CLP$
2021-06-09 835.232.262.962 CLP$ 50.527.985.453 CLP$ 718,83 CLP$ 722,25 CLP$
2021-06-08 800.880.084.960 CLP$ 43.372.754.008 CLP$ 710,72 CLP$ 718,83 CLP$
2021-06-07 778.938.868.503 CLP$ 34.701.487.210 CLP$ 719,30 CLP$ 710,72 CLP$
2021-06-06 809.537.958.900 CLP$ 41.364.855.633 CLP$ 719,51 CLP$ 719,30 CLP$
2021-06-05 809.110.964.164 CLP$ 40.873.695.083 CLP$ 718,37 CLP$ 719,51 CLP$
2021-06-04 837.975.937.897 CLP$ 40.003.813.256 CLP$ 721,69 CLP$ 718,37 CLP$
2021-06-03 891.474.370.859 CLP$ 37.314.290.342 CLP$ 717,67 CLP$ 721,69 CLP$
2021-06-02 917.290.903.906 CLP$ 32.501.014.571 CLP$ 729,94 CLP$ 717,67 CLP$
2021-06-01 889.841.110.718 CLP$ 40.700.187.490 CLP$ 723,25 CLP$ 729,94 CLP$
2021-05-31 916.755.322.642 CLP$ 35.636.922.146 CLP$ 723,79 CLP$ 723,25 CLP$
2021-05-30 923.280.072.494 CLP$ 38.295.406.253 CLP$ 724,63 CLP$ 723,79 CLP$
2021-05-29 917.765.404.925 CLP$ 55.673.439.238 CLP$ 724,81 CLP$ 724,63 CLP$
2021-05-28 960.626.951.361 CLP$ 40.080.765.677 CLP$ 723,99 CLP$ 724,81 CLP$
2021-05-27 961.470.574.007 CLP$ 46.908.161.067 CLP$ 729,36 CLP$ 723,99 CLP$
2021-05-26 988.017.620.150 CLP$ 55.642.078.865 CLP$ 734,02 CLP$ 729,36 CLP$
2021-05-25 1.025.566.071.036 CLP$ 63.668.315.811 CLP$ 729,06 CLP$ 734,02 CLP$
2021-05-24 1.029.247.251.180 CLP$ 68.369.652.043 CLP$ 722,13 CLP$ 729,06 CLP$
2021-05-23 1.022.431.579.102 CLP$ 70.991.415.375 CLP$ 719,43 CLP$ 722,13 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android