Tiền ảo: 6311
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.340.563.696 $ -0,39%
Lưu lượng 24 giờ: 38.433.572.620 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 7,98%
XRP 4,79%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0,37%
0,00710731 ETH 1,6%
479 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$229.312.214
KL giao dịch trong 24 giờ
$252.167.427
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,996703 / $1,00
Cung lưu thông
228.690.445 / 228.690.445
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-16 763,62 CLP$ N/A
2019-12-15 764,40 CLP$ 763,62 CLP$
2019-12-14 765,09 CLP$ 764,40 CLP$
2019-12-13 770,79 CLP$ 765,09 CLP$
2019-12-12 769,47 CLP$ 770,79 CLP$
2019-12-11 779,52 CLP$ 769,47 CLP$
2019-12-10 803,59 CLP$ 779,52 CLP$
2019-12-09 775,69 CLP$ 803,59 CLP$
2019-12-08 776,66 CLP$ 775,69 CLP$
2019-12-07 778,78 CLP$ 776,66 CLP$
2019-12-06 782,21 CLP$ 778,78 CLP$
2019-12-05 787,30 CLP$ 782,21 CLP$
2019-12-04 802,43 CLP$ 787,30 CLP$
2019-12-03 802,76 CLP$ 802,43 CLP$
2019-12-02 857,94 CLP$ 802,76 CLP$
2019-12-01 857,43 CLP$ 857,94 CLP$
2019-11-30 858,24 CLP$ 857,43 CLP$
2019-11-29 830,16 CLP$ 858,24 CLP$
2019-11-28 816,63 CLP$ 830,16 CLP$
2019-11-27 799,42 CLP$ 816,63 CLP$
2019-11-26 829,88 CLP$ 799,42 CLP$
2019-11-25 801,45 CLP$ 829,88 CLP$
2019-11-24 803,21 CLP$ 801,45 CLP$
2019-11-23 803,27 CLP$ 803,21 CLP$
2019-11-22 801,34 CLP$ 803,27 CLP$
2019-11-21 794,92 CLP$ 801,34 CLP$
2019-11-20 791,46 CLP$ 794,92 CLP$
2019-11-19 780,67 CLP$ 791,46 CLP$
2019-11-18 776,77 CLP$ 780,67 CLP$
2019-11-17 779,65 CLP$ 776,77 CLP$
2019-11-16 775,86 CLP$ 779,65 CLP$