Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.247.463.567 $ 0,18%
Lưu lượng 24 giờ: 168.890.288.747.828 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,60%
XRP 4,90%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,01 0,34%
0,00569777 ETH -0,20%
451 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$221.435.061
KL giao dịch trong 24 giờ
$235.620.392
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,997136 / $1,01
Cung lưu thông
220.321.142 / 220.321.142
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-20 7,04 ¥ N/A
2019-11-19 7,06 ¥ 7,04 ¥
2019-11-18 7,02 ¥ 7,06 ¥
2019-11-17 7,05 ¥ 7,02 ¥
2019-11-16 7,01 ¥ 7,05 ¥
2019-11-15 7,03 ¥ 7,01 ¥
2019-11-14 7,03 ¥ 7,03 ¥
2019-11-13 7,01 ¥ 7,03 ¥
2019-11-12 7,01 ¥ 7,01 ¥
2019-11-11 7,01 ¥ 7,01 ¥
2019-11-10 7,00 ¥ 7,01 ¥
2019-11-09 7,01 ¥ 7,00 ¥
2019-11-08 6,98 ¥ 7,01 ¥
2019-11-07 7,00 ¥ 6,98 ¥
2019-11-06 7,01 ¥ 7,00 ¥
2019-11-05 7,03 ¥ 7,01 ¥
2019-11-04 7,03 ¥ 7,03 ¥
2019-11-03 7,04 ¥ 7,03 ¥
2019-11-02 7,05 ¥ 7,04 ¥
2019-11-01 7,05 ¥ 7,05 ¥
2019-10-31 7,06 ¥ 7,05 ¥
2019-10-30 7,06 ¥ 7,06 ¥
2019-10-29 7,05 ¥ 7,06 ¥
2019-10-28 7,04 ¥ 7,05 ¥
2019-10-27 7,03 ¥ 7,04 ¥
2019-10-26 7,05 ¥ 7,03 ¥
2019-10-25 7,06 ¥ 7,05 ¥
2019-10-24 7,07 ¥ 7,06 ¥
2019-10-23 7,08 ¥ 7,07 ¥
2019-10-22 7,08 ¥ 7,08 ¥
2019-10-21 7,09 ¥ 7,08 ¥