paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.0%
0,00002852 BTC 1.8%
0,00045826 ETH 0.4%
3.848 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$793.795.241
KL giao dịch trong 24 giờ
$46.522.981
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 17.170.414.360 Kč 1.078.328.225 Kč 21,63 Kč N/A
2021-06-20 17.106.734.137 Kč 1.265.092.285 Kč 21,54 Kč 21,63 Kč
2021-06-19 17.107.469.431 Kč 1.173.212.641 Kč 21,57 Kč 21,54 Kč
2021-06-18 17.125.984.111 Kč 1.052.361.114 Kč 21,56 Kč 21,57 Kč
2021-06-17 17.799.345.430 Kč 1.105.029.542 Kč 21,28 Kč 21,56 Kč
2021-06-16 19.066.471.184 Kč 1.060.836.985 Kč 21,04 Kč 21,28 Kč
2021-06-15 19.937.948.856 Kč 1.366.223.190 Kč 21,04 Kč 21,04 Kč
2021-06-14 20.620.212.594 Kč 1.201.830.135 Kč 21,05 Kč 21,04 Kč
2021-06-13 20.639.789.598 Kč 1.170.891.672 Kč 20,97 Kč 21,05 Kč
2021-06-12 20.651.062.134 Kč 1.117.791.396 Kč 21,01 Kč 20,97 Kč
2021-06-11 22.396.339.708 Kč 1.203.723.291 Kč 20,76 Kč 21,01 Kč
2021-06-10 22.908.357.280 Kč 1.432.906.333 Kč 20,92 Kč 20,76 Kč
2021-06-09 24.319.286.844 Kč 1.471.077.607 Kč 20,93 Kč 20,92 Kč
2021-06-08 23.304.355.721 Kč 1.262.018.646 Kč 20,68 Kč 20,93 Kč
2021-06-07 22.662.361.338 Kč 1.009.755.711 Kč 20,93 Kč 20,68 Kč
2021-06-06 23.554.184.135 Kč 1.203.545.079 Kč 20,93 Kč 20,93 Kč
2021-06-05 23.541.760.366 Kč 1.189.254.351 Kč 20,90 Kč 20,93 Kč
2021-06-04 24.467.731.912 Kč 1.167.957.374 Kč 21,07 Kč 20,90 Kč
2021-06-03 25.866.610.352 Kč 1.082.694.288 Kč 20,82 Kč 21,07 Kč
2021-06-02 26.197.500.836 Kč 927.945.842 Kč 20,84 Kč 20,82 Kč
2021-06-01 25.588.845.299 Kč 1.170.631.590 Kč 20,80 Kč 20,84 Kč
2021-05-31 26.431.879.792 Kč 1.027.591.622 Kč 20,87 Kč 20,80 Kč
2021-05-30 26.609.551.500 Kč 1.103.699.316 Kč 20,88 Kč 20,87 Kč
2021-05-29 26.450.615.079 Kč 1.604.545.893 Kč 20,89 Kč 20,88 Kč
2021-05-28 27.666.621.613 Kč 1.154.205.818 Kč 20,85 Kč 20,89 Kč
2021-05-27 27.472.637.398 Kč 1.340.462.983 Kč 20,84 Kč 20,85 Kč
2021-05-26 27.934.680.025 Kč 1.573.295.396 Kč 20,75 Kč 20,84 Kč
2021-05-25 29.226.665.646 Kč 1.814.251.774 Kč 20,77 Kč 20,75 Kč
2021-05-24 29.821.580.925 Kč 1.981.307.094 Kč 20,93 Kč 20,77 Kč
2021-05-23 29.631.830.430 Kč 2.057.453.648 Kč 20,85 Kč 20,93 Kč
2021-05-22 29.311.353.716 Kč 2.122.193.948 Kč 20,92 Kč 20,85 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android