paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,995902 -0.7%
0,00002902 BTC 3.4%
0,00047432 ETH 4.3%
3.849 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$791.019.252
KL giao dịch trong 24 giờ
$43.779.360
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 4.993.328.017 kr. 313.588.620 kr. 6,29 kr. N/A
2021-06-20 4.972.960.061 kr. 367.764.727 kr. 6,26 kr. 6,29 kr.
2021-06-19 4.973.173.813 kr. 341.055.140 kr. 6,27 kr. 6,26 kr.
2021-06-18 4.984.443.619 kr. 306.242.505 kr. 6,27 kr. 6,27 kr.
2021-06-17 5.189.287.100 kr. 322.229.583 kr. 6,20 kr. 6,27 kr.
2021-06-16 5.569.797.719 kr. 309.906.340 kr. 6,15 kr. 6,20 kr.
2021-06-15 5.830.797.510 kr. 399.544.328 kr. 6,15 kr. 6,15 kr.
2021-06-14 6.032.800.701 kr. 351.646.767 kr. 6,16 kr. 6,15 kr.
2021-06-13 6.044.987.526 kr. 342.931.090 kr. 6,14 kr. 6,16 kr.
2021-06-12 6.048.289.030 kr. 327.379.066 kr. 6,15 kr. 6,14 kr.
2021-06-11 6.567.749.493 kr. 353.058.876 kr. 6,09 kr. 6,15 kr.
2021-06-10 6.709.495.151 kr. 419.670.697 kr. 6,13 kr. 6,09 kr.
2021-06-09 7.109.913.184 kr. 430.123.275 kr. 6,12 kr. 6,13 kr.
2021-06-08 6.819.392.362 kr. 369.314.045 kr. 6,05 kr. 6,12 kr.
2021-06-07 6.629.180.378 kr. 295.342.436 kr. 6,12 kr. 6,05 kr.
2021-06-06 6.888.563.409 kr. 351.984.027 kr. 6,12 kr. 6,12 kr.
2021-06-05 6.884.930.002 kr. 347.804.618 kr. 6,11 kr. 6,12 kr.
2021-06-04 7.144.706.387 kr. 341.072.742 kr. 6,15 kr. 6,11 kr.
2021-06-03 7.556.520.081 kr. 316.291.969 kr. 6,08 kr. 6,15 kr.
2021-06-02 7.665.580.362 kr. 271.556.572 kr. 6,10 kr. 6,08 kr.
2021-06-01 7.483.076.979 kr. 342.283.189 kr. 6,08 kr. 6,10 kr.
2021-05-31 7.717.756.370 kr. 300.042.882 kr. 6,09 kr. 6,08 kr.
2021-05-30 7.772.747.788 kr. 322.394.627 kr. 6,10 kr. 6,09 kr.
2021-05-29 7.726.321.875 kr. 468.693.752 kr. 6,10 kr. 6,10 kr.
2021-05-28 8.086.596.739 kr. 337.348.966 kr. 6,09 kr. 6,10 kr.
2021-05-27 8.034.310.216 kr. 391.963.734 kr. 6,09 kr. 6,09 kr.
2021-05-26 8.172.494.726 kr. 460.263.013 kr. 6,07 kr. 6,09 kr.
2021-05-25 8.555.791.271 kr. 531.113.507 kr. 6,08 kr. 6,07 kr.
2021-05-24 8.713.052.428 kr. 578.837.767 kr. 6,11 kr. 6,08 kr.
2021-05-23 8.656.744.165 kr. 601.071.537 kr. 6,09 kr. 6,11 kr.
2021-05-22 8.563.119.003 kr. 619.984.989 kr. 6,11 kr. 6,09 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android