Tiền ảo: 6254
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.692.567.107 $ 0,27%
Lưu lượng 24 giờ: 37.826.508.730 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,01%
XRP 4,85%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999908 -0,040%
0,00666792 ETH -1,1%
471 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$238.952.379
KL giao dịch trong 24 giờ
$190.610.648
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,994624 / $1,00
Cung lưu thông
238.839.237 / 238.839.237
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-09 6,74 kr. N/A
2019-12-08 6,75 kr. 6,74 kr.
2019-12-07 6,77 kr. 6,75 kr.
2019-12-06 6,72 kr. 6,77 kr.
2019-12-05 6,74 kr. 6,72 kr.
2019-12-04 6,73 kr. 6,74 kr.
2019-12-03 6,74 kr. 6,73 kr.
2019-12-02 6,78 kr. 6,74 kr.
2019-12-01 6,78 kr. 6,78 kr.
2019-11-30 6,78 kr. 6,78 kr.
2019-11-29 6,80 kr. 6,78 kr.
2019-11-28 6,77 kr. 6,80 kr.
2019-11-27 6,78 kr. 6,77 kr.
2019-11-26 6,80 kr. 6,78 kr.
2019-11-25 6,78 kr. 6,80 kr.
2019-11-24 6,81 kr. 6,78 kr.
2019-11-23 6,81 kr. 6,81 kr.
2019-11-22 6,78 kr. 6,81 kr.
2019-11-21 6,77 kr. 6,78 kr.
2019-11-20 6,76 kr. 6,77 kr.
2019-11-19 6,78 kr. 6,76 kr.
2019-11-18 6,77 kr. 6,78 kr.
2019-11-17 6,80 kr. 6,77 kr.
2019-11-16 6,77 kr. 6,80 kr.
2019-11-15 6,79 kr. 6,77 kr.
2019-11-14 6,79 kr. 6,79 kr.
2019-11-13 6,79 kr. 6,79 kr.
2019-11-12 6,77 kr. 6,79 kr.
2019-11-11 6,79 kr. 6,77 kr.
2019-11-10 6,79 kr. 6,79 kr.
2019-11-09 6,79 kr. 6,79 kr.