paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.1%
0,00002942 BTC -7.3%
0,00050136 ETH -5.9%
3.881 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$778.332.030
KL giao dịch trong 24 giờ
$74.089.171
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,987315 / $1,04
Cung lưu thông
778.295.414 / 778.295.414

Paxos Standard DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 53.158.843 DOT 5.207.586 DOT 0,06867498 DOT N/A
2021-06-22 48.030.253 DOT 3.367.549 DOT 0,06337177 DOT 0,06867498 DOT
2021-06-21 38.420.811 DOT 2.413.157 DOT 0,04841175 DOT 0,06337177 DOT
2021-06-20 38.792.913 DOT 2.876.297 DOT 0,04897790 DOT 0,04841175 DOT
2021-06-19 36.899.189 DOT 2.533.431 DOT 0,04656857 DOT 0,04897790 DOT
2021-06-18 35.678.685 DOT 2.175.142 DOT 0,04456293 DOT 0,04656857 DOT
2021-06-17 36.652.937 DOT 2.275.061 DOT 0,04380701 DOT 0,04456293 DOT
2021-06-16 37.544.257 DOT 2.094.498 DOT 0,04153316 DOT 0,04380701 DOT
2021-06-15 36.619.232 DOT 2.513.344 DOT 0,03870525 DOT 0,04153316 DOT
2021-06-14 44.641.906 DOT 2.593.472 DOT 0,04542259 DOT 0,03870525 DOT
2021-06-13 46.937.662 DOT 2.678.260 DOT 0,04796272 DOT 0,04542259 DOT
2021-06-12 46.736.737 DOT 2.530.510 DOT 0,04755793 DOT 0,04796272 DOT
2021-06-11 47.089.429 DOT 2.548.164 DOT 0,04393883 DOT 0,04755793 DOT
2021-06-10 47.125.476 DOT 2.952.621 DOT 0,04310267 DOT 0,04393883 DOT
2021-06-09 53.179.317 DOT 3.218.053 DOT 0,04578091 DOT 0,04310267 DOT
2021-06-08 51.456.920 DOT 2.829.858 DOT 0,04637096 DOT 0,04578091 DOT
2021-06-07 45.053.845 DOT 1.999.476 DOT 0,04144542 DOT 0,04637096 DOT
2021-06-06 47.590.125 DOT 2.424.040 DOT 0,04216437 DOT 0,04144542 DOT
2021-06-05 44.801.567 DOT 2.267.365 DOT 0,03984953 DOT 0,04216437 DOT
2021-06-04 42.735.237 DOT 2.042.878 DOT 0,03685458 DOT 0,03984953 DOT
2021-06-03 47.563.919 DOT 1.990.875 DOT 0,03829068 DOT 0,03685458 DOT
2021-06-02 54.825.415 DOT 1.947.646 DOT 0,04374197 DOT 0,03829068 DOT
2021-06-01 52.852.548 DOT 2.414.437 DOT 0,04290486 DOT 0,04374197 DOT
2021-05-31 62.072.282 DOT 2.407.869 DOT 0,04890408 DOT 0,04290486 DOT
2021-05-30 63.333.706 DOT 2.650.718 DOT 0,05015746 DOT 0,04890408 DOT
2021-05-29 59.123.795 DOT 3.579.876 DOT 0,04660645 DOT 0,05015746 DOT
2021-05-28 55.426.915 DOT 2.297.881 DOT 0,04150710 DOT 0,04660645 DOT
2021-05-27 53.619.181 DOT 2.607.204 DOT 0,04053840 DOT 0,04150710 DOT
2021-05-26 61.123.363 DOT 3.447.937 DOT 0,04548460 DOT 0,04053840 DOT
2021-05-25 61.083.082 DOT 3.787.162 DOT 0,04336663 DOT 0,04548460 DOT
2021-05-24 80.098.434 DOT 5.252.936 DOT 0,05548191 DOT 0,04336663 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android