paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 1.4%
0,00002943 BTC -9.4%
0,00050014 ETH -7.8%
3.881 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$779.685.578
KL giao dịch trong 24 giờ
$73.481.202
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,987315 / $1,04
Cung lưu thông
778.295.414 / 778.295.414

Paxos Standard EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 229.238.096 EOS 22.468.541 EOS 0,29630364 EOS N/A
2021-06-22 212.595.948 EOS 14.942.028 EOS 0,28118453 EOS 0,29630364 EOS
2021-06-21 176.039.752 EOS 11.054.390 EOS 0,22176860 EOS 0,28118453 EOS
2021-06-20 176.664.963 EOS 13.081.790 EOS 0,22275811 EOS 0,22176860 EOS
2021-06-19 173.255.272 EOS 11.890.101 EOS 0,21855932 EOS 0,22275811 EOS
2021-06-18 165.084.235 EOS 10.092.212 EOS 0,20676280 EOS 0,21855932 EOS
2021-06-17 172.648.963 EOS 10.685.029 EOS 0,20574352 EOS 0,20676280 EOS
2021-06-16 173.575.179 EOS 9.666.903 EOS 0,19169132 EOS 0,20574352 EOS
2021-06-15 179.228.641 EOS 12.270.359 EOS 0,18896232 EOS 0,19169132 EOS
2021-06-14 193.426.854 EOS 11.232.118 EOS 0,19672161 EOS 0,18896232 EOS
2021-06-13 202.078.025 EOS 11.522.687 EOS 0,20635017 EOS 0,19672161 EOS
2021-06-12 200.802.048 EOS 10.861.878 EOS 0,20413612 EOS 0,20635017 EOS
2021-06-11 210.372.826 EOS 11.370.899 EOS 0,19607214 EOS 0,20413612 EOS
2021-06-10 206.157.682 EOS 12.915.691 EOS 0,18854457 EOS 0,19607214 EOS
2021-06-09 229.311.521 EOS 13.892.773 EOS 0,19764244 EOS 0,18854457 EOS
2021-06-08 215.186.023 EOS 11.812.791 EOS 0,19356819 EOS 0,19764244 EOS
2021-06-07 185.966.630 EOS 8.261.784 EOS 0,17125147 EOS 0,19356819 EOS
2021-06-06 196.027.158 EOS 9.959.312 EOS 0,17323480 EOS 0,17125147 EOS
2021-06-05 187.392.411 EOS 9.461.192 EOS 0,16628292 EOS 0,17323480 EOS
2021-06-04 177.396.882 EOS 8.477.791 EOS 0,15294380 EOS 0,16628292 EOS
2021-06-03 194.514.380 EOS 8.141.755 EOS 0,15659114 EOS 0,15294380 EOS
2021-06-02 198.547.201 EOS 7.065.525 EOS 0,15868387 EOS 0,15659114 EOS
2021-06-01 190.032.111 EOS 8.571.881 EOS 0,15232346 EOS 0,15868387 EOS
2021-05-31 209.369.013 EOS 8.154.055 EOS 0,16560973 EOS 0,15232346 EOS
2021-05-30 209.602.859 EOS 8.754.341 EOS 0,16565154 EOS 0,16560973 EOS
2021-05-29 206.186.104 EOS 12.561.804 EOS 0,16354230 EOS 0,16565154 EOS
2021-05-28 190.198.311 EOS 7.896.641 EOS 0,14263867 EOS 0,16354230 EOS
2021-05-27 205.261.268 EOS 9.990.130 EOS 0,15533264 EOS 0,14263867 EOS
2021-05-26 237.953.269 EOS 13.430.842 EOS 0,17717741 EOS 0,15533264 EOS
2021-05-25 253.514.162 EOS 15.629.805 EOS 0,17897623 EOS 0,17717741 EOS
2021-05-24 333.228.655 EOS 21.867.339 EOS 0,23096451 EOS 0,17897623 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android