paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.1%
0,00003056 BTC 0.3%
0,00051468 ETH 3.8%
3.865 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$765.665.189
KL giao dịch trong 24 giờ
$56.820.497
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984420 / $1,01
Cung lưu thông
766.940.027 / 766.940.027

Paxos Standard ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-22 399.106 ETH 28.052 ETH 0,00052789 ETH N/A
2021-06-21 353.884 ETH 22.232 ETH 0,00044601 ETH 0,00052789 ETH
2021-06-20 364.307 ETH 26.963 ETH 0,00045914 ETH 0,00044601 ETH
2021-06-19 354.952 ETH 24.363 ETH 0,00044783 ETH 0,00045914 ETH
2021-06-18 337.194 ETH 20.605 ETH 0,00042215 ETH 0,00044783 ETH
2021-06-17 354.366 ETH 21.965 ETH 0,00042295 ETH 0,00042215 ETH
2021-06-16 353.998 ETH 19.718 ETH 0,00039100 ETH 0,00042295 ETH
2021-06-15 367.711 ETH 25.160 ETH 0,00038746 ETH 0,00039100 ETH
2021-06-14 392.189 ETH 22.750 ETH 0,00039845 ETH 0,00038746 ETH
2021-06-13 411.320 ETH 23.455 ETH 0,00042004 ETH 0,00039845 ETH
2021-06-12 418.298 ETH 22.611 ETH 0,00042494 ETH 0,00042004 ETH
2021-06-11 431.709 ETH 23.361 ETH 0,00040282 ETH 0,00042494 ETH
2021-06-10 419.467 ETH 26.220 ETH 0,00038276 ETH 0,00040282 ETH
2021-06-09 460.005 ETH 27.854 ETH 0,00039625 ETH 0,00038276 ETH
2021-06-08 428.795 ETH 23.464 ETH 0,00038449 ETH 0,00039625 ETH
2021-06-07 400.603 ETH 17.801 ETH 0,00036897 ETH 0,00038449 ETH
2021-06-06 432.615 ETH 21.962 ETH 0,00038202 ETH 0,00036897 ETH
2021-06-05 418.677 ETH 21.137 ETH 0,00037148 ETH 0,00038202 ETH
2021-06-04 405.220 ETH 19.375 ETH 0,00034954 ETH 0,00037148 ETH
2021-06-03 457.313 ETH 19.142 ETH 0,00036815 ETH 0,00034954 ETH
2021-06-02 476.772 ETH 16.949 ETH 0,00038065 ETH 0,00036815 ETH
2021-06-01 454.784 ETH 20.786 ETH 0,00036937 ETH 0,00038065 ETH
2021-05-31 527.859 ETH 20.531 ETH 0,00041698 ETH 0,00036937 ETH
2021-05-30 549.988 ETH 23.022 ETH 0,00043563 ETH 0,00041698 ETH
2021-05-29 521.002 ETH 31.619 ETH 0,00041164 ETH 0,00043563 ETH
2021-05-28 482.338 ETH 20.126 ETH 0,00036353 ETH 0,00041164 ETH
2021-05-27 457.124 ETH 22.301 ETH 0,00034676 ETH 0,00036353 ETH
2021-05-26 499.549 ETH 28.118 ETH 0,00037092 ETH 0,00034676 ETH
2021-05-25 532.570 ETH 33.052 ETH 0,00037847 ETH 0,00037092 ETH
2021-05-24 677.656 ETH 44.660 ETH 0,00047170 ETH 0,00037847 ETH
2021-05-23 610.869 ETH 42.693 ETH 0,00043265 ETH 0,00047170 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android