paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999638 -0.1%
0,00002869 BTC 2.2%
0,00046077 ETH 0.8%
3.849 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$793.006.206
KL giao dịch trong 24 giờ
$45.884.574
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 238.838.632.945 Ft 14.999.430.638 Ft 300,91 Ft N/A
2021-06-20 237.980.590.177 Ft 17.599.350.426 Ft 299,68 Ft 300,91 Ft
2021-06-19 237.990.819.238 Ft 16.321.165.371 Ft 300,01 Ft 299,68 Ft
2021-06-18 238.442.313.139 Ft 14.650.589.607 Ft 300,15 Ft 300,01 Ft
2021-06-17 245.788.898.708 Ft 15.261.542.152 Ft 293,87 Ft 300,15 Ft
2021-06-16 263.151.185.674 Ft 14.641.693.981 Ft 290,34 Ft 293,87 Ft
2021-06-15 274.480.094.028 Ft 18.808.401.998 Ft 289,65 Ft 290,34 Ft
2021-06-14 282.562.003.145 Ft 16.470.612.116 Ft 288,47 Ft 289,65 Ft
2021-06-13 283.010.379.216 Ft 16.055.129.564 Ft 287,52 Ft 288,47 Ft
2021-06-12 283.164.946.904 Ft 15.327.024.794 Ft 288,05 Ft 287,52 Ft
2021-06-11 305.265.028.127 Ft 16.400.537.006 Ft 282,80 Ft 288,05 Ft
2021-06-10 312.521.568.504 Ft 19.551.033.997 Ft 285,41 Ft 282,80 Ft
2021-06-09 333.425.360.608 Ft 20.171.562.132 Ft 286,97 Ft 285,41 Ft
2021-06-08 317.976.343.730 Ft 17.224.827.600 Ft 282,25 Ft 286,97 Ft
2021-06-07 308.327.077.894 Ft 13.735.694.843 Ft 284,72 Ft 282,25 Ft
2021-06-06 320.445.999.913 Ft 16.373.787.515 Ft 284,81 Ft 284,72 Ft
2021-06-05 320.276.979.112 Ft 16.179.367.437 Ft 284,36 Ft 284,81 Ft
2021-06-04 333.745.187.171 Ft 15.933.641.934 Ft 287,45 Ft 284,36 Ft
2021-06-03 352.322.558.782 Ft 14.747.105.113 Ft 283,63 Ft 287,45 Ft
2021-06-02 356.855.751.648 Ft 12.639.713.089 Ft 283,87 Ft 283,63 Ft
2021-06-01 349.371.323.914 Ft 15.986.633.926 Ft 284,08 Ft 283,87 Ft
2021-05-31 360.940.809.845 Ft 14.032.111.107 Ft 284,99 Ft 284,08 Ft
2021-05-30 363.868.695.718 Ft 15.092.386.309 Ft 285,58 Ft 284,99 Ft
2021-05-29 361.695.341.223 Ft 21.941.144.757 Ft 285,65 Ft 285,58 Ft
2021-05-28 378.565.244.867 Ft 15.791.711.578 Ft 285,25 Ft 285,65 Ft
2021-05-27 377.817.890.994 Ft 18.433.276.403 Ft 286,61 Ft 285,25 Ft
2021-05-26 383.350.934.618 Ft 21.586.751.805 Ft 284,77 Ft 286,61 Ft
2021-05-25 399.497.191.703 Ft 24.798.624.766 Ft 283,97 Ft 284,77 Ft
2021-05-24 408.903.051.316 Ft 27.170.029.076 Ft 286,97 Ft 283,97 Ft
2021-05-23 405.781.448.347 Ft 28.174.989.838 Ft 285,53 Ft 286,97 Ft
2021-05-22 401.392.806.032 Ft 29.061.550.410 Ft 286,47 Ft 285,53 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android