paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,996002 -0.7%
0,00002902 BTC 3.4%
0,00047438 ETH 4.3%
3.849 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$791.019.252
KL giao dịch trong 24 giờ
$43.793.120
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard IDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 11.457.908.163.206 Rp 719.574.118.431 Rp 14.435,80 Rp N/A
2021-06-20 11.495.062.109.968 Rp 850.092.968.043 Rp 14.475,47 Rp 14.435,80 Rp
2021-06-19 11.495.556.199.375 Rp 788.353.409.418 Rp 14.491,21 Rp 14.475,47 Rp
2021-06-18 11.577.116.398.713 Rp 714.500.777.944 Rp 14.638,24 Rp 14.491,21 Rp
2021-06-17 12.067.102.518.690 Rp 749.402.967.202 Rp 14.429,99 Rp 14.638,24 Rp
2021-06-16 12.933.827.785.422 Rp 719.668.134.303 Rp 14.270,77 Rp 14.429,99 Rp
2021-06-15 13.530.514.058.479 Rp 929.634.132.499 Rp 14.316,27 Rp 14.270,77 Rp
2021-06-14 13.940.900.742.862 Rp 812.548.070.605 Rp 14.231,13 Rp 14.316,27 Rp
2021-06-13 14.000.050.894.127 Rp 794.220.450.958 Rp 14.223,03 Rp 14.231,13 Rp
2021-06-12 14.007.697.099.568 Rp 758.202.323.763 Rp 14.249,51 Rp 14.223,03 Rp
2021-06-11 15.317.742.557.869 Rp 823.658.232.047 Rp 14.202,61 Rp 14.249,51 Rp
2021-06-10 15.686.895.036.722 Rp 981.183.843.213 Rp 14.323,42 Rp 14.202,61 Rp
2021-06-09 16.620.621.615.127 Rp 1.005.476.672.395 Rp 14.304,19 Rp 14.323,42 Rp
2021-06-08 15.926.783.900.206 Rp 862.536.718.312 Rp 14.133,80 Rp 14.304,19 Rp
2021-06-07 15.501.813.074.935 Rp 690.600.995.046 Rp 14.314,88 Rp 14.133,80 Rp
2021-06-06 16.055.265.372.163 Rp 820.373.803.321 Rp 14.269,79 Rp 14.314,88 Rp
2021-06-05 16.046.796.944.323 Rp 810.632.798.734 Rp 14.247,08 Rp 14.269,79 Rp
2021-06-04 16.697.981.721.053 Rp 797.138.329.214 Rp 14.380,79 Rp 14.247,08 Rp
2021-06-03 17.686.152.297.770 Rp 740.286.253.250 Rp 14.237,99 Rp 14.380,79 Rp
2021-06-02 17.944.841.704.262 Rp 635.813.504.643 Rp 14.279,67 Rp 14.237,99 Rp
2021-06-01 17.537.753.884.487 Rp 802.154.264.439 Rp 14.254,39 Rp 14.279,67 Rp
2021-05-31 18.075.495.255.876 Rp 702.646.637.376 Rp 14.270,83 Rp 14.254,39 Rp
2021-05-30 18.231.606.734.599 Rp 756.202.594.791 Rp 14.309,03 Rp 14.270,83 Rp
2021-05-29 18.122.711.012.278 Rp 1.099.358.991.903 Rp 14.312,57 Rp 14.309,03 Rp
2021-05-28 19.020.984.622.270 Rp 793.622.965.318 Rp 14.335,38 Rp 14.312,57 Rp
2021-05-27 18.801.688.783.012 Rp 917.296.361.105 Rp 14.262,68 Rp 14.335,38 Rp
2021-05-26 19.303.044.675.252 Rp 1.087.086.268.995 Rp 14.340,66 Rp 14.262,68 Rp
2021-05-25 20.134.217.207.017 Rp 1.249.956.214.037 Rp 14.313,20 Rp 14.340,66 Rp
2021-05-24 20.491.711.824.504 Rp 1.361.201.557.996 Rp 14.377,12 Rp 14.313,20 Rp
2021-05-23 20.374.440.382.383 Rp 1.414.676.922.915 Rp 14.336,39 Rp 14.377,12 Rp
2021-05-22 20.154.084.987.687 Rp 1.459.191.465.407 Rp 14.383,71 Rp 14.336,39 Rp
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android