paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0.4%
0,00002941 BTC -10.9%
0,00049949 ETH -9.4%
3.881 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$781.614.288
KL giao dịch trong 24 giờ
$73.379.364
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,987315 / $1,04
Cung lưu thông
778.295.414 / 778.295.414

Paxos Standard LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 46.554.020 LINK 4.557.025 LINK 0,06009572 LINK N/A
2021-06-22 43.336.363 LINK 3.042.419 LINK 0,05725335 LINK 0,06009572 LINK
2021-06-21 36.670.863 LINK 2.305.889 LINK 0,04625979 LINK 0,05725335 LINK
2021-06-20 38.645.669 LINK 2.865.558 LINK 0,04879502 LINK 0,04625979 LINK
2021-06-19 37.125.635 LINK 2.548.209 LINK 0,04684021 LINK 0,04879502 LINK
2021-06-18 34.294.646 LINK 2.092.722 LINK 0,04287435 LINK 0,04684021 LINK
2021-06-17 36.380.490 LINK 2.258.971 LINK 0,04349718 LINK 0,04287435 LINK
2021-06-16 36.602.373 LINK 2.039.563 LINK 0,04044383 LINK 0,04349718 LINK
2021-06-15 38.241.520 LINK 2.612.471 LINK 0,04023179 LINK 0,04044383 LINK
2021-06-14 42.139.468 LINK 2.448.015 LINK 0,04287503 LINK 0,04023179 LINK
2021-06-13 44.924.545 LINK 2.561.806 LINK 0,04587725 LINK 0,04287503 LINK
2021-06-12 46.127.173 LINK 2.489.932 LINK 0,04679532 LINK 0,04587725 LINK
2021-06-11 46.177.249 LINK 2.501.488 LINK 0,04313398 LINK 0,04679532 LINK
2021-06-10 42.841.877 LINK 2.681.064 LINK 0,03913845 LINK 0,04313398 LINK
2021-06-09 47.994.617 LINK 2.904.795 LINK 0,04132441 LINK 0,03913845 LINK
2021-06-08 45.130.464 LINK 2.473.140 LINK 0,04052567 LINK 0,04132441 LINK
2021-06-07 39.618.478 LINK 1.760.207 LINK 0,03648584 LINK 0,04052567 LINK
2021-06-06 41.777.895 LINK 2.127.620 LINK 0,03700836 LINK 0,03648584 LINK
2021-06-05 38.887.214 LINK 1.966.608 LINK 0,03456366 LINK 0,03700836 LINK
2021-06-04 35.917.045 LINK 1.718.687 LINK 0,03100601 LINK 0,03456366 LINK
2021-06-03 40.342.370 LINK 1.688.604 LINK 0,03247707 LINK 0,03100601 LINK
2021-06-02 40.759.728 LINK 1.451.374 LINK 0,03259625 LINK 0,03247707 LINK
2021-06-01 38.581.709 LINK 1.759.374 LINK 0,03126431 LINK 0,03259625 LINK
2021-05-31 47.004.974 LINK 1.832.223 LINK 0,03721265 LINK 0,03126431 LINK
2021-05-30 49.684.124 LINK 2.082.917 LINK 0,03941342 LINK 0,03721265 LINK
2021-05-29 45.060.592 LINK 2.737.616 LINK 0,03564107 LINK 0,03941342 LINK
2021-05-28 42.013.700 LINK 1.745.595 LINK 0,03153104 LINK 0,03564107 LINK
2021-05-27 39.150.737 LINK 1.897.475 LINK 0,02950310 LINK 0,03153104 LINK
2021-05-26 49.255.104 LINK 2.767.495 LINK 0,03650833 LINK 0,02950310 LINK
2021-05-25 54.147.823 LINK 3.329.868 LINK 0,03813018 LINK 0,03650833 LINK
2021-05-24 71.446.695 LINK 4.711.432 LINK 0,04976251 LINK 0,03813018 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android