paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.7%
0,00002932 BTC -7.5%
0,00049849 ETH -5.8%
3.881 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$780.063.738
KL giao dịch trong 24 giờ
$74.693.911
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,987315 / $1,04
Cung lưu thông
778.295.414 / 778.295.414

Paxos Standard LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 153.955.838.060 Rs 15.125.039.312 Rs 199,46 Rs N/A
2021-06-22 152.306.389.575 Rs 10.577.603.425 Rs 199,05 Rs 199,46 Rs
2021-06-21 158.443.643.924 Rs 9.950.502.637 Rs 199,62 Rs 199,05 Rs
2021-06-20 157.701.561.927 Rs 11.662.484.949 Rs 198,59 Rs 199,62 Rs
2021-06-19 157.708.340.375 Rs 10.815.475.621 Rs 198,81 Rs 198,59 Rs
2021-06-18 158.067.263.119 Rs 9.712.814.962 Rs 198,99 Rs 198,81 Rs
2021-06-17 166.094.255.906 Rs 10.314.947.438 Rs 198,62 Rs 198,99 Rs
2021-06-16 179.779.202.838 Rs 10.003.331.236 Rs 198,36 Rs 198,62 Rs
2021-06-15 188.259.978.180 Rs 12.900.649.684 Rs 198,67 Rs 198,36 Rs
2021-06-14 194.695.220.049 Rs 11.347.848.200 Rs 198,75 Rs 198,67 Rs
2021-06-13 195.043.162.777 Rs 11.064.764.683 Rs 198,15 Rs 198,75 Rs
2021-06-12 195.149.686.682 Rs 10.562.974.404 Rs 198,52 Rs 198,15 Rs
2021-06-11 213.370.212.129 Rs 11.469.648.948 Rs 197,77 Rs 198,52 Rs
2021-06-10 218.098.528.113 Rs 13.641.625.797 Rs 199,14 Rs 197,77 Rs
2021-06-09 230.330.336.977 Rs 13.934.002.358 Rs 198,23 Rs 199,14 Rs
2021-06-08 220.770.927.048 Rs 11.956.150.853 Rs 195,92 Rs 198,23 Rs
2021-06-07 214.672.977.764 Rs 9.563.615.000 Rs 198,24 Rs 195,92 Rs
2021-06-06 223.105.981.599 Rs 11.400.017.279 Rs 198,29 Rs 198,24 Rs
2021-06-05 222.988.303.263 Rs 11.264.655.058 Rs 197,98 Rs 198,29 Rs
2021-06-04 230.677.870.500 Rs 11.012.239.404 Rs 198,67 Rs 197,98 Rs
2021-06-03 245.678.992.337 Rs 10.283.343.583 Rs 197,78 Rs 198,67 Rs
2021-06-02 248.712.661.601 Rs 8.812.274.392 Rs 197,91 Rs 197,78 Rs
2021-06-01 243.439.600.120 Rs 11.134.613.626 Rs 197,86 Rs 197,91 Rs
2021-05-31 251.119.598.757 Rs 9.761.743.131 Rs 198,26 Rs 197,86 Rs
2021-05-30 252.906.872.334 Rs 10.489.960.423 Rs 198,49 Rs 198,26 Rs
2021-05-29 251.396.282.678 Rs 15.250.188.766 Rs 198,54 Rs 198,49 Rs
2021-05-28 263.137.919.761 Rs 10.979.047.632 Rs 198,32 Rs 198,54 Rs
2021-05-27 261.581.063.999 Rs 12.762.010.951 Rs 198,43 Rs 198,32 Rs
2021-05-26 268.421.366.480 Rs 15.116.640.235 Rs 199,42 Rs 198,43 Rs
2021-05-25 276.878.993.153 Rs 17.188.978.070 Rs 196,83 Rs 199,42 Rs
2021-05-24 281.283.555.453 Rs 18.684.803.749 Rs 197,35 Rs 196,83 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android