paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.2%
0,00002855 BTC 1.8%
0,00045881 ETH 0.4%
3.848 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$795.391.323
KL giao dịch trong 24 giờ
$46.141.749
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984035 / $1,02
Cung lưu thông
793.541.417 / 793.541.417

Paxos Standard LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-21 5.124.836 LTC 321.936 LTC 0,00645854 LTC N/A
2021-06-20 5.175.661 LTC 383.039 LTC 0,00652244 LTC 0,00645854 LTC
2021-06-19 5.067.533 LTC 347.761 LTC 0,00639241 LTC 0,00652244 LTC
2021-06-18 4.808.594 LTC 293.927 LTC 0,00602179 LTC 0,00639241 LTC
2021-06-17 5.064.885 LTC 313.187 LTC 0,00603052 LTC 0,00602179 LTC
2021-06-16 5.150.975 LTC 286.847 LTC 0,00568808 LTC 0,00603052 LTC
2021-06-15 5.316.701 LTC 363.011 LTC 0,00559033 LTC 0,00568808 LTC
2021-06-14 5.753.846 LTC 334.281 LTC 0,00585467 LTC 0,00559033 LTC
2021-06-13 6.026.562 LTC 344.506 LTC 0,00616947 LTC 0,00585467 LTC
2021-06-12 6.077.455 LTC 328.110 LTC 0,00616645 LTC 0,00616947 LTC
2021-06-11 6.365.915 LTC 344.012 LTC 0,00593191 LTC 0,00616645 LTC
2021-06-10 6.362.132 LTC 397.906 LTC 0,00580868 LTC 0,00593191 LTC
2021-06-09 7.191.000 LTC 435.257 LTC 0,00619209 LTC 0,00580868 LTC
2021-06-08 6.848.606 LTC 376.453 LTC 0,00616868 LTC 0,00619209 LTC
2021-06-07 6.173.085 LTC 274.189 LTC 0,00568343 LTC 0,00616868 LTC
2021-06-06 6.551.883 LTC 333.345 LTC 0,00579829 LTC 0,00568343 LTC
2021-06-05 6.279.416 LTC 317.430 LTC 0,00557892 LTC 0,00579829 LTC
2021-06-04 6.000.736 LTC 286.370 LTC 0,00516626 LTC 0,00557892 LTC
2021-06-03 6.607.739 LTC 276.579 LTC 0,00531947 LTC 0,00516626 LTC
2021-06-02 6.851.623 LTC 243.573 LTC 0,00547038 LTC 0,00531947 LTC
2021-06-01 6.564.751 LTC 300.307 LTC 0,00533650 LTC 0,00547038 LTC
2021-05-31 7.394.021 LTC 287.779 LTC 0,00584482 LTC 0,00533650 LTC
2021-05-30 7.668.243 LTC 320.608 LTC 0,00606661 LTC 0,00584482 LTC
2021-05-29 7.170.158 LTC 434.968 LTC 0,00566285 LTC 0,00606661 LTC
2021-05-28 6.839.804 LTC 285.070 LTC 0,00514928 LTC 0,00566285 LTC
2021-05-27 6.618.387 LTC 322.647 LTC 0,00501671 LTC 0,00514928 LTC
2021-05-26 7.396.992 LTC 415.977 LTC 0,00548750 LTC 0,00501671 LTC
2021-05-25 7.676.752 LTC 475.818 LTC 0,00544857 LTC 0,00548750 LTC
2021-05-24 10.004.695 LTC 657.609 LTC 0,00694571 LTC 0,00544857 LTC
2021-05-23 8.287.356 LTC 579.199 LTC 0,00586962 LTC 0,00694571 LTC
2021-05-22 7.900.573 LTC 567.550 LTC 0,00559452 LTC 0,00586962 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android