Tiền ảo: 6244
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 199.555.040.906 $ 0,96%
Lưu lượng 24 giờ: 41.543.137.828 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,04%
XRP 4,78%
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999978 -0,042%
0,00677099 ETH -1,6%
468 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$234.234.231
KL giao dịch trong 24 giờ
$225.951.681
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,995525 / $1,00
Cung lưu thông
234.353.952 / 234.353.952
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-06 19,34 MX$ N/A
2019-12-05 19,44 MX$ 19,34 MX$
2019-12-04 19,53 MX$ 19,44 MX$
2019-12-03 19,56 MX$ 19,53 MX$
2019-12-02 19,54 MX$ 19,56 MX$
2019-12-01 19,53 MX$ 19,54 MX$
2019-11-30 19,55 MX$ 19,53 MX$
2019-11-29 19,53 MX$ 19,55 MX$
2019-11-28 19,50 MX$ 19,53 MX$
2019-11-27 19,54 MX$ 19,50 MX$
2019-11-26 19,47 MX$ 19,54 MX$
2019-11-25 19,36 MX$ 19,47 MX$
2019-11-24 19,45 MX$ 19,36 MX$
2019-11-23 19,45 MX$ 19,45 MX$
2019-11-22 19,48 MX$ 19,45 MX$
2019-11-21 19,54 MX$ 19,48 MX$
2019-11-20 19,41 MX$ 19,54 MX$
2019-11-19 19,43 MX$ 19,41 MX$
2019-11-18 19,24 MX$ 19,43 MX$
2019-11-17 19,29 MX$ 19,24 MX$
2019-11-16 19,19 MX$ 19,29 MX$
2019-11-15 19,34 MX$ 19,19 MX$
2019-11-14 19,38 MX$ 19,34 MX$
2019-11-13 19,33 MX$ 19,38 MX$
2019-11-12 19,13 MX$ 19,33 MX$
2019-11-11 19,15 MX$ 19,13 MX$
2019-11-10 19,13 MX$ 19,15 MX$
2019-11-09 19,14 MX$ 19,13 MX$
2019-11-08 19,16 MX$ 19,14 MX$
2019-11-07 19,16 MX$ 19,16 MX$
2019-11-06 19,19 MX$ 19,16 MX$