paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -1.0%
0,00002936 BTC -7.4%
0,00049959 ETH -5.7%
3.881 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$780.372.584
KL giao dịch trong 24 giờ
$75.002.193
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,987315 / $1,04
Cung lưu thông
778.295.414 / 778.295.414

Paxos Standard MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 15.762.126.776 MX$ 1.548.514.107 MX$ 20,42 MX$ N/A
2021-06-22 15.690.055.213 MX$ 1.090.073.389 MX$ 20,51 MX$ 20,42 MX$
2021-06-21 16.449.789.274 MX$ 1.033.071.870 MX$ 20,73 MX$ 20,51 MX$
2021-06-20 16.401.893.533 MX$ 1.212.967.292 MX$ 20,65 MX$ 20,73 MX$
2021-06-19 16.402.598.531 MX$ 1.124.873.321 MX$ 20,68 MX$ 20,65 MX$
2021-06-18 16.309.374.249 MX$ 1.002.127.016 MX$ 20,53 MX$ 20,68 MX$
2021-06-17 17.069.257.884 MX$ 1.060.184.259 MX$ 20,41 MX$ 20,53 MX$
2021-06-16 18.197.663.010 MX$ 1.012.454.015 MX$ 20,08 MX$ 20,41 MX$
2021-06-15 18.956.379.522 MX$ 1.299.198.208 MX$ 20,01 MX$ 20,08 MX$
2021-06-14 19.530.988.857 MX$ 1.138.271.508 MX$ 19,94 MX$ 20,01 MX$
2021-06-13 19.558.929.370 MX$ 1.109.574.660 MX$ 19,87 MX$ 19,94 MX$
2021-06-12 19.569.611.588 MX$ 1.059.255.128 MX$ 19,91 MX$ 19,87 MX$
2021-06-11 21.180.259.952 MX$ 1.138.564.307 MX$ 19,63 MX$ 19,91 MX$
2021-06-10 21.680.997.849 MX$ 1.356.054.440 MX$ 19,80 MX$ 19,63 MX$
2021-06-09 22.932.400.953 MX$ 1.387.705.935 MX$ 19,74 MX$ 19,80 MX$
2021-06-08 22.172.770.678 MX$ 1.200.939.235 MX$ 19,68 MX$ 19,74 MX$
2021-06-07 21.644.830.786 MX$ 964.271.266 MX$ 19,99 MX$ 19,68 MX$
2021-06-06 22.500.137.354 MX$ 1.149.686.587 MX$ 20,00 MX$ 19,99 MX$
2021-06-05 22.488.269.547 MX$ 1.136.035.369 MX$ 19,97 MX$ 20,00 MX$
2021-06-04 23.485.818.747 MX$ 1.121.235.884 MX$ 20,23 MX$ 19,97 MX$
2021-06-03 24.700.437.245 MX$ 1.033.881.979 MX$ 19,88 MX$ 20,23 MX$
2021-06-02 25.149.258.314 MX$ 890.814.803 MX$ 20,01 MX$ 19,88 MX$
2021-06-01 24.530.715.910 MX$ 1.122.229.499 MX$ 19,94 MX$ 20,01 MX$
2021-05-31 25.232.570.322 MX$ 980.857.870 MX$ 19,92 MX$ 19,94 MX$
2021-05-30 25.387.943.114 MX$ 1.053.029.979 MX$ 19,93 MX$ 19,92 MX$
2021-05-29 25.236.303.248 MX$ 1.530.883.369 MX$ 19,93 MX$ 19,93 MX$
2021-05-28 26.455.863.932 MX$ 1.103.575.333 MX$ 19,93 MX$ 19,93 MX$
2021-05-27 26.199.151.184 MX$ 1.277.969.046 MX$ 19,87 MX$ 19,93 MX$
2021-05-26 26.793.881.897 MX$ 1.509.235.671 MX$ 19,91 MX$ 19,87 MX$
2021-05-25 27.917.551.214 MX$ 1.733.038.491 MX$ 19,84 MX$ 19,91 MX$
2021-05-24 28.460.792.141 MX$ 1.890.880.691 MX$ 19,97 MX$ 19,84 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android