👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,998682 -0,097%
0,00584555 ETH -2,6%
532 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$208.070.648
KL giao dịch trong 24 giờ
$413.753.773
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,993462 / $1,00
Cung lưu thông
208.648.536 / 208.648.536
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-28 4,05 RM N/A
2020-01-27 4,07 RM 4,05 RM
2020-01-26 4,08 RM 4,07 RM
2020-01-25 4,08 RM 4,08 RM
2020-01-24 4,09 RM 4,08 RM
2020-01-23 4,07 RM 4,09 RM
2020-01-22 4,09 RM 4,07 RM
2020-01-21 4,06 RM 4,09 RM
2020-01-20 4,04 RM 4,06 RM
2020-01-19 4,06 RM 4,04 RM
2020-01-18 4,05 RM 4,06 RM
2020-01-17 4,07 RM 4,05 RM
2020-01-16 4,08 RM 4,07 RM
2020-01-15 4,06 RM 4,08 RM
2020-01-14 4,06 RM 4,06 RM
2020-01-13 4,08 RM 4,06 RM
2020-01-12 4,06 RM 4,08 RM
2020-01-11 4,09 RM 4,06 RM
2020-01-10 4,09 RM 4,09 RM
2020-01-09 4,09 RM 4,09 RM
2020-01-08 4,08 RM 4,09 RM
2020-01-07 4,10 RM 4,08 RM
2020-01-06 4,10 RM 4,10 RM
2020-01-05 4,11 RM 4,10 RM
2020-01-04 4,11 RM 4,11 RM
2020-01-03 4,10 RM 4,11 RM
2020-01-02 4,11 RM 4,10 RM
2020-01-01 4,10 RM 4,11 RM
2019-12-31 4,12 RM 4,10 RM
2019-12-30 4,13 RM 4,12 RM
2019-12-29 4,13 RM 4,13 RM
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android