Rank #84
4.093 người thích điều này
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,996957 -0.8%
0,00002523 BTC -3.8%
0,00043719 ETH -0.1%
4.093 người thích điều này
$0,987940
24H Range
$1,01
Vốn hóa thị trường $917.038.906
KL giao dịch trong 24 giờ $67.940.414
Cung lưu thông 920.798.254
Total Supply 920.798.254
Show Info
Hide Info

Paxos Standard NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-07-28 8.186.616.500 kr 655.986.548 kr 8,89 kr N/A
2021-07-27 8.104.165.861 kr 864.377.673 kr 8,77 kr 8,89 kr
2021-07-26 8.155.979.921 kr 412.404.939 kr 8,95 kr 8,77 kr
2021-07-25 8.062.040.109 kr 546.941.726 kr 8,89 kr 8,95 kr
2021-07-24 8.071.057.478 kr 444.125.083 kr 8,90 kr 8,89 kr
2021-07-23 8.028.821.900 kr 565.084.483 kr 8,88 kr 8,90 kr
2021-07-22 8.065.046.665 kr 685.562.452 kr 8,94 kr 8,88 kr
2021-07-21 8.114.442.158 kr 338.521.705 kr 9,05 kr 8,94 kr
2021-07-20 8.026.750.433 kr 281.783.981 kr 8,97 kr 9,05 kr
2021-07-19 7.910.379.743 kr 308.367.082 kr 8,90 kr 8,97 kr
2021-07-18 7.884.568.829 kr 311.367.955 kr 8,87 kr 8,90 kr
2021-07-17 7.852.113.925 kr 295.410.193 kr 8,85 kr 8,87 kr
2021-07-16 7.851.532.784 kr 289.086.451 kr 8,84 kr 8,85 kr
2021-07-15 7.786.787.143 kr 276.960.619 kr 8,76 kr 8,84 kr
2021-07-14 7.813.787.890 kr 565.570.509 kr 8,78 kr 8,76 kr
2021-07-13 7.920.028.473 kr 674.215.268 kr 8,73 kr 8,78 kr
2021-07-12 8.008.963.805 kr 493.709.017 kr 8,69 kr 8,73 kr
2021-07-11 7.996.555.618 kr 588.111.900 kr 8,68 kr 8,69 kr
2021-07-10 8.000.050.170 kr 767.045.874 kr 8,69 kr 8,68 kr
2021-07-09 8.284.483.738 kr 896.388.299 kr 8,84 kr 8,69 kr
2021-07-08 8.228.525.037 kr 657.574.140 kr 8,74 kr 8,84 kr
2021-07-07 8.213.520.237 kr 498.473.305 kr 8,74 kr 8,74 kr
2021-07-06 7.740.324.447 kr 555.303.182 kr 8,57 kr 8,74 kr
2021-07-05 7.813.126.522 kr 496.681.147 kr 8,63 kr 8,57 kr
2021-07-04 7.638.960.716 kr 482.037.383 kr 8,63 kr 8,63 kr
2021-07-03 7.632.208.739 kr 345.824.098 kr 8,63 kr 8,63 kr
2021-07-02 7.100.622.714 kr 378.089.663 kr 8,66 kr 8,63 kr
2021-07-01 7.267.228.110 kr 383.191.472 kr 8,64 kr 8,66 kr
2021-06-30 7.161.541.376 kr 364.454.008 kr 8,55 kr 8,64 kr
2021-06-29 7.016.433.436 kr 358.920.266 kr 8,57 kr 8,55 kr
2021-06-28 7.675.403.565 kr 434.124.475 kr 8,51 kr 8,57 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android