paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999237 -0.1%
0,00002937 BTC -7.1%
0,00050205 ETH -5.9%
3.881 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$777.606.237
KL giao dịch trong 24 giờ
$74.256.291
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,987315 / $1,04
Cung lưu thông
778.295.414 / 778.295.414

Paxos Standard NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-23 1.103.501.497 NZ$ 108.410.982 NZ$ 1,43 NZ$ N/A
2021-06-22 1.094.339.011 NZ$ 76.059.928 NZ$ 1,43 NZ$ 1,43 NZ$
2021-06-21 1.147.324.836 NZ$ 72.053.751 NZ$ 1,45 NZ$ 1,43 NZ$
2021-06-20 1.143.879.069 NZ$ 84.593.153 NZ$ 1,44 NZ$ 1,45 NZ$
2021-06-19 1.143.928.236 NZ$ 78.449.421 NZ$ 1,44 NZ$ 1,44 NZ$
2021-06-18 1.137.956.785 NZ$ 69.926.346 NZ$ 1,43 NZ$ 1,44 NZ$
2021-06-17 1.183.868.737 NZ$ 73.506.285 NZ$ 1,42 NZ$ 1,43 NZ$
2021-06-16 1.274.972.363 NZ$ 70.944.891 NZ$ 1,41 NZ$ 1,42 NZ$
2021-06-15 1.330.134.813 NZ$ 91.160.230 NZ$ 1,40 NZ$ 1,41 NZ$
2021-06-14 1.375.987.892 NZ$ 80.210.083 NZ$ 1,40 NZ$ 1,40 NZ$
2021-06-13 1.380.941.044 NZ$ 78.340.545 NZ$ 1,40 NZ$ 1,40 NZ$
2021-06-12 1.381.695.252 NZ$ 74.787.779 NZ$ 1,41 NZ$ 1,40 NZ$
2021-06-11 1.495.416.610 NZ$ 80.346.526 NZ$ 1,39 NZ$ 1,41 NZ$
2021-06-10 1.531.891.883 NZ$ 95.818.554 NZ$ 1,40 NZ$ 1,39 NZ$
2021-06-09 1.617.999.790 NZ$ 97.879.266 NZ$ 1,39 NZ$ 1,40 NZ$
2021-06-08 1.547.728.901 NZ$ 83.790.129 NZ$ 1,37 NZ$ 1,39 NZ$
2021-06-07 1.504.470.750 NZ$ 67.017.186 NZ$ 1,39 NZ$ 1,37 NZ$
2021-06-06 1.562.455.160 NZ$ 79.836.568 NZ$ 1,39 NZ$ 1,39 NZ$
2021-06-05 1.561.631.035 NZ$ 78.888.599 NZ$ 1,39 NZ$ 1,39 NZ$
2021-06-04 1.630.056.668 NZ$ 77.817.408 NZ$ 1,40 NZ$ 1,39 NZ$
2021-06-03 1.715.035.041 NZ$ 71.785.929 NZ$ 1,38 NZ$ 1,40 NZ$
2021-06-02 1.736.590.964 NZ$ 61.508.913 NZ$ 1,38 NZ$ 1,38 NZ$
2021-06-01 1.690.840.338 NZ$ 77.368.725 NZ$ 1,37 NZ$ 1,38 NZ$
2021-05-31 1.746.479.548 NZ$ 67.904.864 NZ$ 1,38 NZ$ 1,37 NZ$
2021-05-30 1.755.436.978 NZ$ 72.811.246 NZ$ 1,38 NZ$ 1,38 NZ$
2021-05-29 1.744.951.913 NZ$ 105.852.186 NZ$ 1,38 NZ$ 1,38 NZ$
2021-05-28 1.820.007.130 NZ$ 75.928.969 NZ$ 1,37 NZ$ 1,38 NZ$
2021-05-27 1.809.999.966 NZ$ 88.306.301 NZ$ 1,37 NZ$ 1,37 NZ$
2021-05-26 1.863.026.319 NZ$ 104.934.062 NZ$ 1,38 NZ$ 1,37 NZ$
2021-05-25 1.947.598.872 NZ$ 120.859.533 NZ$ 1,38 NZ$ 1,38 NZ$
2021-05-24 1.989.835.080 NZ$ 132.180.347 NZ$ 1,40 NZ$ 1,38 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android