👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0,46%
0,00600515 ETH -1,0%
522 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$218.849.641
KL giao dịch trong 24 giờ
$430.377.573
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,986496 / $1,01
Cung lưu thông
218.523.700 / 218.523.700
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-20 1,51 NZ$ N/A
2020-01-19 1,51 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-18 1,51 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-17 1,51 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-16 1,51 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-15 1,51 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-14 1,51 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-13 1,51 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-12 1,50 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-11 1,51 NZ$ 1,50 NZ$
2020-01-10 1,51 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-09 1,50 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-08 1,51 NZ$ 1,50 NZ$
2020-01-07 1,50 NZ$ 1,51 NZ$
2020-01-06 1,50 NZ$ 1,50 NZ$
2020-01-05 1,50 NZ$ 1,50 NZ$
2020-01-04 1,50 NZ$ 1,50 NZ$
2020-01-03 1,50 NZ$ 1,50 NZ$
2020-01-02 1,49 NZ$ 1,50 NZ$
2020-01-01 1,49 NZ$ 1,49 NZ$
2019-12-31 1,49 NZ$ 1,49 NZ$
2019-12-30 1,49 NZ$ 1,49 NZ$
2019-12-29 1,49 NZ$ 1,49 NZ$
2019-12-28 1,49 NZ$ 1,49 NZ$
2019-12-27 1,50 NZ$ 1,49 NZ$
2019-12-26 1,51 NZ$ 1,50 NZ$
2019-12-25 1,50 NZ$ 1,51 NZ$
2019-12-24 1,51 NZ$ 1,50 NZ$
2019-12-23 1,52 NZ$ 1,51 NZ$
2019-12-22 1,52 NZ$ 1,52 NZ$
2019-12-21 1,52 NZ$ 1,52 NZ$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android