👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 0,033%
0,00615787 ETH 3,1%
526 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$210.418.760
KL giao dịch trong 24 giờ
$358.894.445
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,998391 / $1,01
Cung lưu thông
210.047.606 / 210.047.606
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-23 3,83 zł N/A
2020-01-22 3,83 zł 3,83 zł
2020-01-21 3,82 zł 3,83 zł
2020-01-20 3,81 zł 3,82 zł
2020-01-19 3,82 zł 3,81 zł
2020-01-18 3,82 zł 3,82 zł
2020-01-17 3,81 zł 3,82 zł
2020-01-16 3,80 zł 3,81 zł
2020-01-15 3,78 zł 3,80 zł
2020-01-14 3,80 zł 3,78 zł
2020-01-13 3,82 zł 3,80 zł
2020-01-12 3,79 zł 3,82 zł
2020-01-11 3,82 zł 3,79 zł
2020-01-10 3,82 zł 3,82 zł
2020-01-09 3,80 zł 3,82 zł
2020-01-08 3,80 zł 3,80 zł
2020-01-07 3,77 zł 3,80 zł
2020-01-06 3,80 zł 3,77 zł
2020-01-05 3,81 zł 3,80 zł
2020-01-04 3,81 zł 3,81 zł
2020-01-03 3,81 zł 3,81 zł
2020-01-02 3,81 zł 3,81 zł
2020-01-01 3,82 zł 3,81 zł
2019-12-31 3,81 zł 3,82 zł
2019-12-30 3,81 zł 3,81 zł
2019-12-29 3,82 zł 3,81 zł
2019-12-28 3,82 zł 3,82 zł
2019-12-27 3,84 zł 3,82 zł
2019-12-26 3,85 zł 3,84 zł
2019-12-25 3,85 zł 3,85 zł
2019-12-24 3,86 zł 3,85 zł
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android