👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,998375 -0.2%
0,00380638 ETH -1.2%
592 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$224.537.092
KL giao dịch trong 24 giờ
$339.002.588
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,994811 / $1,00
Cung lưu thông
224.481.234 / 222.862.899
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-18 61,56 ₽ N/A
2020-01-17 61,78 ₽ 61,56 ₽
2020-01-16 61,48 ₽ 61,78 ₽
2020-01-15 61,23 ₽ 61,48 ₽
2020-01-14 61,17 ₽ 61,23 ₽
2020-01-13 61,07 ₽ 61,17 ₽
2020-01-12 60,77 ₽ 61,07 ₽
2020-01-11 61,20 ₽ 60,77 ₽
2020-01-10 61,29 ₽ 61,20 ₽
2020-01-09 61,07 ₽ 61,29 ₽
2020-01-08 61,84 ₽ 61,07 ₽
2020-01-07 61,74 ₽ 61,84 ₽
2020-01-06 62,03 ₽ 61,74 ₽
2020-01-05 62,13 ₽ 62,03 ₽
2020-01-04 62,22 ₽ 62,13 ₽
2020-01-03 61,92 ₽ 62,22 ₽
2020-01-02 62,13 ₽ 61,92 ₽
2020-01-01 62,25 ₽ 62,13 ₽
2019-12-31 62,22 ₽ 62,25 ₽
2019-12-30 62,05 ₽ 62,22 ₽
2019-12-29 62,11 ₽ 62,05 ₽
2019-12-28 62,11 ₽ 62,11 ₽
2019-12-27 62,25 ₽ 62,11 ₽
2019-12-26 61,95 ₽ 62,25 ₽
2019-12-25 61,88 ₽ 61,95 ₽
2019-12-24 62,42 ₽ 61,88 ₽
2019-12-23 62,44 ₽ 62,42 ₽
2019-12-22 62,43 ₽ 62,44 ₽
2019-12-21 62,44 ₽ 62,43 ₽
2019-12-20 62,43 ₽ 62,44 ₽
2019-12-19 62,64 ₽ 62,43 ₽
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android