👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$0,999713 0.0%
0,00390257 ETH 2.4%
590 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$218.321.701
KL giao dịch trong 24 giờ
$452.967.736
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,993116 / $1,01
Cung lưu thông
218.349.106 / 218.349.106
PAX
USD

Paxos Standard (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-18 61,56 ₽ N/A
2020-01-17 61,78 ₽ 61,56 ₽
2020-01-16 61,48 ₽ 61,78 ₽
2020-01-15 61,23 ₽ 61,48 ₽
2020-01-14 61,17 ₽ 61,23 ₽
2020-01-13 61,07 ₽ 61,17 ₽
2020-01-12 60,77 ₽ 61,07 ₽
2020-01-11 61,20 ₽ 60,77 ₽
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android